Brood en Spelen van start

De prijsvraag Brood en Spelen, die vorige week werd aangekondigd met een tournee door de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant, is zojuist uitgeschreven door het College van Rijksadviseurs. De reglementen voor de beide edities van de prijsvraag zijn nu voor iedereen beschikbaar.

Twee parallelle prijsvragen in Zuid- en Oost-Nederland

Brood en Spelen wil ondernemende grondeigenaren, ambitieuze ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën samenbrengen om na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. De ontwerpprijsvraag bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen voor de zandgebieden van Noord-Brabant, en van Gelderland/Overijssel. Hier dienen zich de opgaven en de kansen aan: de zorg voor een gezonde leefomgeving en het behoud van het cultuurlandschap, de verduurzaming van de voedselketen, de ontwikkeling van nieuwe (agrarische) bedrijvigheid en van nieuwe functies voor oude stallen, het inspelen op de vergrijzing, en het investeren in leefbaarheid en nieuwe sociale samenwerking als coöperaties.

Jury

Een jury selecteert voor Gelderland/Overijssel acht inzendingen: Deze jury bestaat uit:

 • Berno Strootman (Juryvoorzitter), Rijksadviseur voor het Landschap;
 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester;
 • Iris Bouwers, agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren), lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt);
 • Heleen Lansink-Marissen, boerin uit Haaksbergen, eigenaar  van  De Melktapperij en lid van de Boeren van Nederland
 • Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester bij Stichting Twickel;
 • Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie Wageningen UR, lid Raad voor het Landelijk Gebied.

Voor Noord-Brabant selecteert een jury ook acht inzendingen. Deze jury bestaat uit:

 • Floris Alkemade, (juryvoorzitter) Rijksbouwmeester;
 • Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap;
 • Jan Baan, directeur Brabants Landschap;
 • Iris Bouwers agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren), lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt);
 • Sietske Klooster, zelfstandig ontwerper, initiatiefnemer van De Melksalon en promovendus aan de Design Quality in Interaction  ontwerponderzoeksgroep van de TU/e;
 • Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie Wageningen UR, lid Raad voor het Landelijk Gebied;
 • Tjacko Sijpkens, initiatiefnemer van Het Familie Varken, directeur Big Developments, Beek en Donk.

De teams die de zestien geselecteerde inzendingen hebben gemaakt, worden uitgenodigd om hun plannen verder uit te werken. Daarvoor ontvangen zij ieder € 25.000 excl. btw, plus ondersteuning van partnerorganisaties in de vorm van kennis en ervaring.

Vragen over reglement

Op de website is vanaf vandaag het reglement te downloaden. Vragen over de prijsvraag en over het reglement kunnen worden gesteld via het vragenformulier op de website van de prijsvraag. De eerste vragenronde sluit op 15 maart. De vragen en de antwoorden daarop worden op 22 maart gepubliceerd op de website.

Op 21 en 22 maart worden de eerste informatiebijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn ook een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met geïnteresseerde grondeigenaren, ontwerpers en andere belangstellenden. Hier kunnen ook vragen worden gesteld over het reglement.

Meer informatie

Meer informatie over Brood en Spelen staat op de website van Brood en Spelen. Op deze website is ook het reglement te downloaden. Ook kunnen geïnteresseerde grondeigenaren, ontwerpers en andere belangstellenden met elkaar in contact komen om teamleden te vinden.  Vanaf vandaag kunnen deelnemers zich hier ook registreren voor deelname aan de prijsvraag.

Initiatiefnemers

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne.

Het initiatief wordt ondersteund door de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University & Research, het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen wordt uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. Architectuur Lokaal werkt mee aan de uitvoering van de prijsvraag (reglement en secretaris van de jury).