Gezocht: coproducenten voor Young Innovators 2018

Voor de editie Young Innovators 2018 is het College van Rijksadviseurs op zoek naar coproducenten. Met het ‘Young Innovators’ programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als herbestemming, energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave.

Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe - Nohnik
Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe – YI editie 2017

Het Young Innovators programma - dat alweer voor de vijfde keer wordt uitgevoerd - heeft twee belangrijke doelen: het genereren van vernieuwende ideeën voor actuele grote ruimtelijke vraagstukken en het bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie innovatieve vakgenoten.

Coproductie

Om de ontwerpprojecten zo toepasbaar mogelijk te maken, gaat het College sinds vorig jaar coproducties aan met externe partijen die als opdrachtgever optreden. Middels de samenwerking met partijen als een provincie, een waterschap of een gemeente worden de Young Innovator projecten verbonden aan een locatie, netwerk en concrete, relevante vraagstukken. Daarnaast krijgt het onderzoekende en innoverende karakter van de projecten nadrukkelijk de aandacht, door begeleiding van de Rijksadviseurs en de intervisie tussen drie parallel lopende opgaven.

Nieuwe coproducenten gezocht

Het College van Rijksadviseurs is voor de editie 2018 drie nieuwe coproducenten. Van een coproducent wordt het volgende verwacht:

  • Een ruimtelijke ontwerpopgave (of meerdere – selectie en concretisering in overleg met CRa)
  • Budget voor het honorarium van de Young Innovator. Het College van Rijksadviseurs neemt de kosten voor de organisatie van het project op zich.
  • De intentie om na afronding van het Young Innovator traject de innovatieve ideeën binnen de organisatie en daarbuiten daadwerkelijk verder te brengen.

Meer informatie

Heeft u interesse, maak dit dan voor 19 juni kenbaar door contact op te nemen met het College van Rijksadviseurs .