Young Innovators

Met het ‘Young Innovators’ programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als herbestemming, energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave.

YI

De Young Innovators krijgen een concrete ontwerpopdracht, waarbij zij worden begeleid door de Rijksadviseurs. Het doel van het initiatief is het genereren van vernieuwende ideeën en innovatieve input op de thema’s uit de agenda van het College van Rijksadviseurs. Daarnaast wil het College met dit traject bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve vakgemeenschap. Om ervoor te zorgen dat projecten ook echt zullen ‘landen’ gaat het College in 2017 een coproductie aan met externe partijen zoals provincies, waterschappen en gemeenten.

Resultaten Young Innovators 2019

De zesde editie van de Young Innovators is afgesloten met zes presentaties over heel uiteenlopende opgaven. Toch zijn er opvallende raakvlakken in het werk van de ontwerpers. Duurzaamheid blijkt bijvoorbeeld vanzelfsprekend en het thema veiligheid versus openheid keert telkens terug. Lees hier de resultaten.

- Eindpresentatie YI 2019

Resultaten 2019:

- Landscape Biobased verbouwen
- International Zone The Hague
- Via low-tech naar Parijs
- Zuidwijk op zeker.
- Ministerie van Financiën/Rijksvastgoedbedrijf
- Democratie in de steigers

5 Jaar Young Innovators

De 'Young Innovators' bestaat 5 jaar. We vieren het eerste jubileum online. In interviews gaan Young Innovators terugblikken en vooruitblikken. Als bijzondere traktaties delen zij de komende maanden op deze site hun ervaringen. Wat hebben zij aan hun opdracht overgehouden in hun werkzame leven? Is er een ‘voor’ en een ‘na’ sinds hun deelname aan Young Innovators? Hoe beïnvloedt de maatschappelijke maar tegelijk ook vrije opdracht hun werk?
Ook komen we te weten hoe de samenleving profiteert van hun werk en wat zij vinden van de begeleiding van de Rijksadviseurs en experts uit het veld. De kracht van het project is dat nieuwe ideeën via samenwerking een concreet resultaat opleveren.


Lees hier de interviews ter gelegenheid van 5 jaar Young Innovators:

- Warmsterdam (editie 2014)

- Productief landschap Moerdijk (editie 2015)

- Energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe (editie 2017)

- Solar Monuments (editie 2018)

Voorgaande edities