Young Innovators

Met het ‘Young Innovators’ programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als herbestemming, energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave.

YI

De Young Innovators krijgen een concrete ontwerpopdracht, waarbij zij worden begeleid door de Rijksadviseurs. Het doel van het initiatief is het genereren van vernieuwende ideeën en innovatieve input op de thema’s uit de agenda van het College van Rijksadviseurs. Daarnaast wil het College met dit traject bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve vakgemeenschap. Om ervoor te zorgen dat projecten ook echt zullen ‘landen’ gaat het College een coproductie aan met externe partijen zoals provincies, waterschappen en gemeenten.

Gezocht: ontwerpers en co-opdrachtgevers voor Young Innovators 2022

Het College van Rijksadviseurs (CRa) zoekt jonge ontwerptalenten en publieke opdrachtgevers met een concrete ruimtelijke- maatschappelijke vraag voor de Young Innovators 2022. Met dit Young Innovators programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit, transitie van de landbouw en sociale rechtvaardigheid. Het Young Innovator traject loopt van juni 2022 tot januari 2023.

Lees hier wat er van ontwerpers en opdrachtgevers verwacht wordt.

Voorgaande edities

5 Jaar Young Innovators

De 'Young Innovators' bestond in 2019 5 jaar. Het jubileum is online gevierd. In interviews blikken Young Innovators terug en vooruit. Wat hebben zij aan hun opdracht overgehouden in hun werkzame leven? Is er een ‘voor’ en een ‘na’ sinds hun deelname aan Young Innovators? Hoe beïnvloedt de maatschappelijke maar tegelijk ook vrije opdracht hun werk?  

Lees hier de interviews ter gelegenheid van 5 jaar Young Innovators:

- Warmsterdam (editie 2014)

- Productief landschap Moerdijk (editie 2015)

- Energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe (editie 2017)

- Solar Monuments (editie 2018)