Kust is een zaak van nationaal belang

De toekomst van de kust is een zaak van nationaal belang. Minister Kajsa Ollongren van BZK gaat die status erkennen, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Kustpact. De minister neemt daarmee de aanbeveling van het College van Rijksadviseurs over.

kust

Kwaliteit van de kust

Het College van Rijksadviseurs heeft in mei 2018 het advies ‘kwaliteit van de kust’ aangeboden aan de minister van BZK. Het Rijk heeft het ruimtelijk beleid grotendeels neergelegd bij de provincies. Alleen veiligheid en drinkwaterwinning vormen op dit moment nog een natio­naal belang dat onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt. Maar de discussie over de kust heeft echter duidelijk gemaakt dat ook de ruimtelijke waarden breed in de samenleving als nationaal belang worden gevoeld en dat het Rijk zich een meer uitgesproken positie op dit terrein zou kunnen aanmeten. In het rollenspel tussen de overheden is het dus van be­lang, meer dan voorheen, om gezamenlijk op te trekken en nauwer samen te werken – vanuit het besef dat de kwaliteit van de kust zowel een nationaal, provinciaal als gemeente­lijk belang is, aldus de Rijksadviseurs. Dit vanwege de bijzondere kwaliteiten van de kust, het grote aantal betrokken partijen en de soms tegenstrijdige belangen.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat ze het nationale belang van de kust zal opnemen en uitwerken in het beleidsvoornemen van de NOVI, dat  eind 2018 aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd.

Meer informatie

Lees de brief van de minister en het advies "Kwaliteit van de kust' van het College van Rijksadviseurs .