Boek Objectief Nederland gepresenteerd

De fotografen Reinjan Mulder en Cleo Wächter hebben op 18 oktober hun boek 'Objectief Nederland Veranderend landschap 1974–2017'gepresenteerd. Dit boek is een historisch document dat de vele veranderingen van het Nederlandse landschap in de afgelopen halve eeuw op een vernieuwende manier in kaart brengt.

Objectief Nederland

In 1974 legde Reinjan Mulder (1949) een grof raster over de kaart van Nederland en trok eropuit om op de 52 kruispunten te gaan fotograferen. Doel was de objectieve werkelijkheid van Nederland vast te leggen, ongekleurd door tradities, bereikbaarheid en schoonheidsidealen.

Het project werd 42 jaar later tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam, en in opdracht van Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman geherfotografeerd door fotografe Cleo Wächter (1993). Met ongeëvenaarde precisie, maar niet zonder eigen artistieke inbreng, voltooide Wächter in 2017 het herfotografieproject Objectief Nederland 1974-2017.

De twee fotoseries worden nu gebundeld in Objectief Nederland. Veranderend landschap 1974–2017, een historisch document dat de vele veranderingen van het Nederlandse landschap in de afgelopen halve eeuw op een vernieuwende manier in kaart brengt en tegelijk fotografie als kunstvorm en bron van wetenschap bevraagt. Is fotografie ooit écht objectief te noemen? En leent iets wat begon als kunstproject zich wel voor wetenschappelijke doeleinden? Het boek is online te bestellen.

Landschapsmonitoring

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman heeft deze week aandacht gevraagd voor het belang van monitoruing van het landschap. Hij bood zijn rapport Monitor Landschap: naar een landsdekkend systeem aan de leden van de Tweede Kamer.