Veel belangstelling voor beroepservaringperiode

De belangstelling voor de beroepservaringperiode - en daarmee voor de Architectentitel - is groot en de deelnemers zijn enthousiast. Dat blijkt uit onderzoek dat Architectuur Lokaal heeft uitgevoerd in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester. Rijksbouwmeester Floris Alkemade presenteerde het resultaat van dit onderzoek vanmiddag tijdens een Toogdag in Den Haag.

Publicatie beroepservaringperiode

De architectentitel is een wettelijk beschermde titel. Wie voor de titel van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect in aanmerking wil komen, moet niet alleen een relevante opleiding hebben gevolgd, maar sinds 2015 daarna ook beroepservaring opdoen op grond van de Wet op de architectentitel.

Beroepservaringperiode

Beroepservaring kan zelfstandig worden opgedaan, of via een programma dat wordt aangeboden door de stichting Professional Experience Programme (PEP). Wie afgestudeerd is aan een Academie van Bouwkunst kan zich direct inschrijven in het Architectenregister, omdat de beroepservaring deel uitmaakt van de opleiding.

Perspectief

Uit het onderzoek Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015-2017 blijkt dat het aantal deelnemers in 2017 zo’n vijf maal hoger is dan in 2015. Ook blijft het aandeel ontwerpers dat, na het doorlopen van de beroepservaringperiode, in de architectuur een baan heeft en behoudt, hoog: zo’n 94%.  Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Hieruit concludeer ik dat het doorlopen van de beroepservaringperiode aan jonge ontwerpers een aantrekkelijk perspectief biedt. En ook dat mentoren en werkgevers de meerwaarde hiervan zien.

Voordat de beroepservaringperiode in 2015 werd verplicht om je in te kunnen schrijven in het Architectenregister, waren de ervaringen met de vrijwillige beroepservaringperiode al positief. Toen vond 95% van de deelnemers aan Het Experiment of De Beroepservaring een baan in de architectuur. Ondanks de economische crisis. Dat was een hoopvolle en belangrijke boodschap aan de vooravond van het wettelijk verplicht worden van de beroepservaringperiode,” aldus Floris Alkemade.

Maatschappelijke meerwaarde

Architectuur Lokaal hield ook interviews met negen jonge ontwerpers over hun beroepservaringperiode. Uit deze gesprekken blijkt dat zij nadenken over hoe je ontwerp kunt inzetten voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, circulair bouwen, eenzaamheid onder ouderen, zorg en huisvesting voor vluchtelingen. De jonge ontwerpers geven aan dat deze thema’s voor iedere architect een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar dat dit nu nog niet zo is.


Alkemade is ervan overtuigd dat ontwerpers een belangrijke rol kunnen spelen en zo met ontwerp maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren. Wel is daarbij een vraag, hoe ervoor kan worden gezorgd dat de nieuwe ideeën ook landen in de bouwpraktijk. Daaraan wil hij samen met de onderwijsinstellingen, de architectuurinstellingen, de beroepsgemeenschap en Bureau Architectenregister verder inhoud geven.