Toekomst openbaar vervoer 2040

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje Van Veldhoven heeft begin februari de Tweede Kamer geïnformeerd over de zogenoemde contouren nota toekomstbeeld OV 2040. Hierin wordt de visie beschreven die zij samen met betrokken partijen in de OV-sector heeft ontwikkeld om het openbaar vervoer ook in 2040 aantrekkelijk te houden. Het College van Rijksadviseurs heeft een reeks ontwerpend onderzoeken uitgevoerd naar het toekomstig functioneren van OV knooppunten. De uitkomsten van deze studies zijn input geweest voor de nota van de staatssecretaris.

OV

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op drie verschillende locaties: knooppunt Schiedam Centrum als middelgroot station in een stedelijk gebied, Knooppunt Busstation Terneuzen als regionaal busstation en knooppunt Eijsden als klein station in een internationale stedelijke regio. Per locatie is een ontwerpbureau (respectievelijk, CIVIC Architects, BUUR en Rademacher de Vries) gevraagd om middels verschillende scenario’s de kansen en opgaven voor 2040 inzichtelijk te maken. Daarbij is nauw samengewerkt met vertegenwoordigers vanuit de werkstroom Ketens en Knooppunten, gemeente, provincie en vervoerders.

De uitkomsten van deze studies zijn input geweest voor contouren nota. Daarnaast heeft het CRa advies gegeven voor de verdere ontwikkeling van het Toekomstbeeld OV 2040, waarbij ze naast de meer algemene observaties en bevindingen voortkomende uit het ontwerpend onderzoek, ook heeft geput uit eerdere projecten van het College van Rijksadviseurs waaronder het Loket Knooppunten en Panorama Nederland.