College adviseert over hoogstedelijk, gemengde gebieden

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft op woensdag 3 april het advies Guiding Principles voor een metropolitane mix aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het rapport brengt het College van Rijksadviseurs advies uit aan het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS) over het ontwikkelen van hoogstedelijke, gemengde gebieden.

Functiemenging

Functiemenging in de stad wordt het nieuwe normaal, na decennia waarin functiescheiding de norm is geweest. Uiteraard dient menging van wonen, werken en voorzieningen plaats te vinden binnen veiligheid- en gezondheidsnormen, maar door voortschrijdende techniek en ontwerpoplossingen is er veel mogelijk.

Voordelen

Want mengen biedt tal van voordelen. Zo stimuleert menging kruisbestuiving tussen bedrijven en innovatie, verbetert het de leefbaarheid en zijn gemengde gebieden gewild in de markt. Ook maken zij het delen van voorzieningen en investeringen makkelijker.

Naast al deze ruimtelijke voordelen hebben hoogstedelijke, gemengde milieus de potentie om bij te dragen aan een structurele versterking van de economie van onze grootstedelijke regio’s en daarmee van heel Nederland. Op deze economische potentie focussen we in het kader van de adviesvraag van REOS. Om de economische potentie tot realiteit te maken geven we advies over het Waarom, Wat en

Hoe van hoogstedelijk mengen in de vorm van praktische ‘Guiding Principles’ voor overheden en ontwikkelaars.

Meer informatie

De adviespublicatie bestaat uit het advies op hoofdlijnen op de gekleurde pagina’s, de uitgebreide adviesteksten gestructureerd in drie delen (Waarom, Wat en Hoe) met bijbehorende belangrijkste Guiding Principles. In de adviesteksten wordt ook regelmatig verwezen naar de bibliotheek van Guiding Principles achterin. Na de drie delen volgt het advies per REOS-transformatiegebied, de bibliotheek met alle Guiding Principles en verslag van de internationale expertmeeting.