Startpresentatie zesde editie Young Innovators

De zesde editie Young Innovators gaf dinsdag 24 september een startpresentatie voor het College van Rijksadviseurs en opdrachtgevers. Met het Young Innovators programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven, zoals waterveiligheid, duurzame energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Het College van Rijksadviseurs heeft zes bureaus geselecteerd, die sinds juli werken aan opgaven van het Rijksvastgoedbedrijf, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en Provincie Zuid-Holland. De Rijksadviseurs staan de jonge ontwerpers bij in hun opdracht. Begin komend jaar zullen zij hun resultaten presenteren.

Biobased Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland gaat de komende jaren 30.000 woningen bouwen om het tekort aan nieuwe woningen op de woningmarkt terug te dringen. Boom Landscape verkent in opdracht van de provincie de mogelijkheden voor het bouwen met biobased materialen. Op welke vraag van de provincie zijn biobased materialen de oplossing? Om welke gewassen gaat het? Kan de verbouw van deze gewassen leiden tot meer landschappelijke kwaliteit? En vooral: is er een dubbelfunctie mogelijk? Hierbij valt te denken aan oplossingen voor bodemdaling, de problematiek bij neerslagtekorten, het tegengaan van wateroverlast of het verbeteren van de biodiversiteit. Berno Strootman zal Young Innovators Philomene van der Vliet en Jan Maas begeleiden.
 

Internationale Zone Den Haag

De Internationale Zone in Den Haag is dé vestigingsplaats voor internationale instellingen en een van de economische kerngebieden van de stad. Ondanks de centrale ligging is het gebied onzichtbaar voor de omgeving en nodigt het niet uit tot een bezoek. De bedrijven met hun beveiligde gebieden rondom vormen kleine, onsamenhangende eilandjes. Selma Maaroufi van NoRa onderzoekt voor Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheden om het gebied te openen voor de omgeving, rekening houdend met de veiligheidseisen. Ze onderzoekt de scenario’s 're-connect' en 'dis-connect' van het gebied. Re-connect pleit voor integratie van het terrein met de omgeving en de rest van de stad. Dis-connect zou juist betekenen dat het gebied één groot eiland wordt, met één veiligheidssysteem, gedeelde werkplekken en een uitdagend landschap. Begeleiding door Berno Strootman.

Rotterdam Zuid

De bewoners van Rotterdam Zuid leven niet zozeer in hun wijk, maar spreken eerder van overleven, zo vertelt Young Innovator Chris Collaris. Drugshandel zorgt voor problemen op straat en binnenshuis. Van het groen tussen de huizenblokken wordt door bewoners geen gebruik gemaakt uit angst voor hun veiligheid. In het zoeken naar oplossingen lopen theorie en praktijk vaak uiteen. Hoe is deze wijk beter leefbaar te maken voor de bewoners? En welke rol speelt de gebouwde omgeving daarin, ook buiten het stadsdeel? In opdracht van Nationaal Programma Rotterdam Zuid en onder begeleiding van Daan Zandbelt gaat Chris Collaris met deze vragen aan de slag.

Tijdelijk Binnenhof

In 2020 gaat de renovatie van het Binnenhof van start en wordt het terrein voor 5,5 jaar afgesloten voor publiek. Hiermee dreigt een grote toeristische attractie tijdelijk verloren te gaan en zullen ondernemers die van de bezoekers afhankelijk zijn inkomsten mislopen. Hoe kan het Binnenhof ook tijdens de renovatie aantrekkelijk blijven voor toeristen en haar beduidende plek binnen de stad behouden? Hoe kan vrijkomend materiaal ingezet worden voor een tijdelijke installatie en kan de tijdelijke programmering nieuw licht werpen op wat verstaan wordt onder ‘de democratie’? In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf werken Young Innovators Hester van Dijk en Reinder Bakker van Overtreders W. verschillende scenario's uit. Floris Alkemade begeleidt het proces.

Energieleverende gevels

Rijksvastgoedbedrijf heeft solar designer en Young Innovator Marjan van Aubel gevraagd te onderzoeken op welke manier het Ministerie van Financiën energie kan leveren. Duurzaamheid, ontwerp en techniek staan centraal in de projecten van Van Aubel. Ze onderzoekt de mogelijkheden van de binnentuin, het atrium en de gevels en kijkt hoe deze middels innovatief ontwerp met respect voor het oorspronkelijk gebouw kan plaatsvinden. Ze zal hierin begeleid worden door Floris Alkemade.

Footprint Rijksvastgoed

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt Young Innovator Daniel Venneman van Woonpioniers welke mogelijkheden er zijn voor het verkleinen van de CO2 footprint van het het belastingkantoor in Apeldoorn. Gedacht wordt aan een natuurlijke klimaatbeheersing zonder te veel gebruik te maken van technische installaties, zoals het werken met zon, groen als zonwering en verdamping om te koelen. Maar de Young Innovator wordt ook uitgedaagd om na te denken over een andere openstelling van het kantoor, zodat het gebouw veel breder benut kan worden. Deze casestudie moet leiden tot inzichten die breder toegepast kunnen worden binnen gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daan Zandbelt begeleidt hem.