Bijeenkomst Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en vertegenwoordigers van gemeenten troffen elkaar op 15 januari in de Ridderzaal om de beweging Eén tegen eenzaamheid verder te brengen. Doel van de ‘meet-up’: weten wat we kúnnen doen om eenzaamheid te verminderen en de mensen bij elkaar brengen die dit ook willen doen. Aanwezig waren leden van het aanjaagteam, onder wie Neelie Kroes en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich ernstig eenzaam. Van de 75+ers is het zelfs meer dan de helft die zich (soms) eenzaam voelt. Ruim een jaar geleden is het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid in het leven geroepen om gezamenlijk die trend van eenzaamheid te doorbreken. Met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid slaan bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

WHO CARES

Floris Alkemade lanceerde in 2017 met het College van Rijksadviseurs de ontwerpprijsvraag WHO CARES om wijken beter in te richten voor ouderen. Een groot deel van de initiatieven betreft voorstellen van hoe eenzaamheid verminderd kan worden. Als lid van het aanjaagteam vertelde Alkemade in de Ridderzaal over zijn persoonlijke motivatie, waarom het zo belangrijk is werk te maken van het aanpakken van eenzaamheid. ‘Eenzaamheid komt langzaam binnen en het sneeuwt je leven dicht’, aldus de Rijksbouwmeester tijdens het rondetafelgesprek.

In maart komt de aanjaaggroep op uitnodiging van Floris Alkemade bijeen in Den Haag.