Lessen van WHO CARES Community of Practice

Hoe komen we tot vernieuwende vormen van wonen en zorg, ingebed in de wijk? Deze vraag staat centraal in de publicatie De toekomstige aanpak van wonen met zorg, Lessen van WHO CARES Community of Practice. Vandaag overhandigen initiatiefnemers Floris Alkemade, Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) de lessen die zij de afgelopen vier jaar hebben opgedaan aan Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg, tijdens de Dutch Design Week. 

In de longread blikken de initiatiefnemers terug op de ervaringen die in de Community of Practice zijn opgedaan. Daarmee bouwen ze voort op het briefadvies uit 2018, waarin ze terugkeken op de ontwerpprijsvraag. In de longread beschrijven ze de stappen die door de teams zijn gezet, maar ook de tegenslagen die zij tegenkwamen. Hun ervaringen bieden waardevolle lessen, die vertaald zijn in vier adviezen. Ze draaien elk om het belang van verbeelding en verbinding: om de energie van verschillende partijen samen te brengen, en om te komen tot vernieuwende vormen van wonen en zorg, ingebed in de wijk.

De ontwerpprijsvraag

In 2017 namen Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Pauline Meurs (toenmalig voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk het initiatief tot ontwerpprijsvraag WHO CARES voor nieuwe combinaties van wonen en zorg, ingebed in toekomst- en levensloopbestendige wijken. Ze zagen hoe onze woonwijken achter zijn gaan lopen bij maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Woningen, maar ook publieke ruimte en voorzieningen voldoen niet meer aan de wensen en behoeften van huidige en toekomstige bewoners. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen en andere kwetsbare groepen.

Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder. Uit de ruim 150 inzendingen zijn er vijf tot winnaar verkozen en vijftien overgegaan tot realisatie. Er zijn hechte banden gesmeed tussen de multidisciplinaire teams bestaande uit zorgprofessionals, bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. In een Community of Practice hebben zij deze teams de afgelopen twee jaren begeleid, waarin losgekomen energie en prille netwerken verder zijn uitgebouwd.