Online symposium wonen en zorg Who Cares

Op 18 maart vindt het eerste  plaats van drie online symposia Who Cares, over nieuwe vormen van wonen met zorg . Deze eerste editie wordt georganiseerd door Het Zwols Architectuur Podium ZAP. De symposia volgen op de prijsvraag Who Cares, die eerder werd uitgeschreven door de rijksbouwmeester Floris Alkemade in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Architectuur Lokaal.

Beeld: Zwols Architectuur Podium

De prijsvraag leverde pareltjes aan innovatieve en toekomstgerichte plannen op, die inspireren tot verdere ontwikkeling, aldus Architectuur Lokaal. In Zwolle komen lokale initiatiefnemers samen om te bespreken hoe de verworven inzichten van de prijsvraag succesvol tot uitvoering gebracht kunnen worden.

De praktijk

In vervolg op de prijsvraag Who Cares heeft de rijksbouwmeester samen met de ministeries van BZK en VWS de community of practice Who Cares opgericht waarin de ontwerpresultaten verder worden gebracht. In dit netwerk werken ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en vertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten samen aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing.

De tussentijdse resultaten zijn genoteerd in De toekomstige aanpak van wonen met zorg; lessen van WHO CARES Community of Practice. Daarin constateren auteurs Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Gijsbert van Herk (Stichting Humanitas) en Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving RVGS) dat het vinden van de geschikte locaties ingewikkeld is.

Ook het domeinoverstijgend samenwerken kan een impuls kan gebruiken. De publicatie vormt aanleiding voor de rijksbouwmeester, de RVGS en Architectuur Lokaal om drie lokale architectuurcentra uit te nodigen een programma op te stellen waarin de bevindingen verder worden gebracht.

Programma Who Cares #1, ZAP Zwolle

18:45, digitale inloop door moderator Gaetana Ferla
19:00, inleiding door Rijksbouwmeester Floris Alkemade
19:15, Who Cares in lokaal perspectief: Trude de Vroomen, architect bij Inbo, in gesprek met Anne-Marie Journee, manager Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen RIBW

20:00, Pauze

20:20, Who Cares in uitvoering: Jan Poolen, architect Zeep architecten, in gesprek met Henk Voerman, manager Wonen bij Woningcorporatie Openbaar Belang Zwolle
20:55, Slotwoord
21:15, Einde

Aanmelden

Datum: donderdag 18 maart 2021
Aanmelding: voor deelname kunt u zich aanmelden via deze link
Informatie: het symposium wordt live vanuit Studio Landstede in Zwolle uitgezonden.
Deelname: kosteloos. De organisatoren nodigen eenieder uit om digitaal deel te nemen aan het symposium.