Werken aan de stadsranden: Arnhem Zuid

Hoe breng je nieuw leven in de uitbreidingswijken aan de stadsrand? Juist deze gebieden kunnen een sleutelrol vervullen in de woningbouwopgave; door slim te verdichten knapt de wijk op, ontstaat er doorstroming en kunnen nog meer mensen genieten van de groene kwaliteiten. Een toekomstbestendig plan kan alleen samen met bewoners en organisaties worden ontwikkeld met gevoel voor de huidige kwaliteiten en knelpunten. Dit toekomstperspectief biedt handvatten voor bewoners, gemeente en ontwikkelaars om hier samen aan te werken.

Voorstel voor nieuwe verbindingen in de wijk
Beeld: ©Open Kaart, KAW en Circular Landscapes

De Arnhemse wijken Elderveld, Kronenburg en Vredenburg staan niet op de lijst met aangewezen probleemwijken of aandachtsgebieden. Maar als je iets verder naar de toekomst kijkt, spelen er verschillende opgaven op het gebied van verduurzaming, woningbouw, leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Opgaven die vragen om een gezamenlijk aanpak. Hoe zorg je ervoor dat het over 20 jaar nog steeds fijn wonen is in Arnhem Zuid?

In opdracht van gemeente Arnhem en het Atelier Rijksbouwmeester maakten de ontwerpbureaus Open Kaart, KAW en Circular Landscapes een samenhangende toekomstvisie. De bureaus werkten met onder andere bewoners, wijkraden, corporaties, gemeente, thuiszorg en mensen vanuit het sociaal domein aan een verhaal dat laat zien welke kwaliteiten kunnen ontstaan bij een samenhangende aanpak. Met het oude rivierenlandschap als basis en de sociale kwaliteit van de openbare ruimte als toetssteen helpt de toekomstvisie om de benodigde investeringen in de komende jaren op elkaar af te stemmen.

Binnenhoven klimaatadaptief maken samen met bewoners.
Beeld: ©Open Kaart, KAW en Circular Landscapes

Ankerpunten

Concrete aanknopingspunten liggen volgens de ontwerpers bij de bestaande ontmoetingsplekken in de wijken en in het oude rivierenlandschap dat onder de oppervlak nog steeds bepalend is voor het gebied. De sociale kwaliteit van de ontmoetingsplekken kan sterk verbeteren door de openbare ruimte, routes voor langzaam verkeer en voorzieningen beter op elkaar af te stemmen rond zogenaamde ‘ankerpunten’. Dit zijn de plekken die voor veel wijkbewoners belangrijk zijn en daarmee dé plekken die de wijk maken of kraken. Het toevoegen van appartementen bij deze waardevolle plekken, bijvoorbeeld boven winkelcentra kan bovendien de financiële haalbaarheid vergroten en voorzien in de grote behoefte aan kleinere woningen dichtbij voorzieningen. Ook zien de ontwerpers kansen voor nieuwe ankerpunten gekoppeld aan het verrijken van de water- en groenstructuur en het beter verbinden van de wijken met het omliggende landschap.

De toekomstvisie nodigt partijen uit tot samenwerking met bewoners en met elkaar. De komende jaren kan de visie gebruikt worden ter inspiratie en als schatkaart om verder invulling te geven aan de gesignaleerde kansen.