Ontwerpprijsvragen CRa: brede maatschappelijke impact, sterke waardering

Op verzoek van het College van Rijksadviseurs heeft Drift – Dutch Research Institute for Transitions – de ontwerpprijsvragen van het vorige CRa (2016-2020) geëvalueerd.

Onze brede ontwerpprijsvragen koppelen ontwerpkracht aan urgente maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, zoals het terugbrengen van zorg in de wijk, een nieuw toekomstperspectief voor het boerenland, en de integrale aanpak van stadsranden.

Bevindingen

Drift heeft de doelen en de opbrengsten van de prijsvragen Who Cares, Brood & Spelen en Panorama Lokaal uitgebreid geanalyseerd aan de hand van documenten, interviews en groepsgesprekken. Uit hun kwalitatieve analyse blijkt het volgende:

  • De prijsvragen worden sterk gewaardeerd : ze zetten urgente vraagstukken lokaal en nationaal op de agenda en identificeren knelpunten en mogelijke oplossingen. Ze stimuleren ook een bredere ontwikkeling binnen het ontwerpvakgebied.
  • Het zijn atypische ontwerpprijsvragen : naast prijsvraag zijn ze deels ook ontwerpend onderzoek, campagne, ontwerpatelier en leernetwerk.
  • Succesfactoren zijn: inspelen op lokale dynamiek, betrekken van overheden, vormen van multidisciplinaire teams en het leren in de realisatiefase van ontwerpen.
  • Verbeterpunten zijn: meer ruimte voor onderzoek en analyse, gelijkwaardig betrekken van niet-ontwerpers (binnen ontwerpteams), minder concurrentie en meer co-creatie, en meer commitment van mede-initiatiefnemers van de prijsvragen.

Aanbevelingen

Drift raadt het CRa aan om, met bovenstaande verbeterpunten, zeker door te gaan met de ontwerpprijsvragen. En deze ook vaker in te zetten voor systemische verandering op beleidsniveau.

Aanbevelingen die we nu al meenemen in ons programma Een nieuwe bouwcultuur en in onze nieuwe prijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot, die 18 januari van start gaat.

Lees het volledige rapport van Drift hier.