Bouwen waar de mensen zijn

In onze zoektocht naar oplossingen voor de woningbouwopgave verdienen de bestaande steden en dorpen onze onverdeelde aandacht. Dat is de uitkomst van vier onderzoeken naar verdichting in Nederland. Het College van Rijksadviseurs organiseerde samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, het Ministerie van BZK en de Vereniging Deltametropool een bijeenkomst rondom deze vierluik verdichtingsstudies op maandag 14 maart 2022 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De belangstelling voor de presentaties en gesprekken was groot.

Vierluik verdichtingsstudies

Bouwen in bestaande steden en dorpen biedt kansen voor verbetering van de leefomgeving van de mensen die er al wonen, we hebben de ervaring dat het kwaliteit én extra woningen oplevert en er is nog plek zat.

Tijdens de bijeenkomst Bouwen waar de mensen zijn konden deelnemers in vogelvlucht kennisnemen van de vier onderzoeken en gingen we in gesprek met gemeentes, bouwers, verschillende ministeries, kennisinstellingen en ontwerpers. Ook bewoners kwamen op een verrassende wijze aan het woord. 

Vierluik verdichtingsstudies

Verdichtingsverhalen: betere buurten én meer woningen
Een onderzoek naar woningbouw in bestaande buurten de afgelopen 15 jaar
Inbo Urban Strategy i.o.v. College van Rijksadviseurs

Bouwen aan leefomgevingskwaliteit
Een onderzoek naar binnenstedelijk bouwen in relatie tot leefomgevingskwaliteit
Vereniging Deltametropool i.o.v. het Ministerie van BZK i.s.m. PBL

Dorps Verdichten
Hoe verdichten we op een compacte en gezonde manier in dorpen?
architectenbureau Studioninedots i.o.v. provincie Utrecht

Ruimte Zat in de Stad
Een onderzoek naar beter gebruik van de ruimte die we hebben
KAW Architecten

Programma

Met presentaties van:

 • Karlijn de Jong (Studioninedots)
 • Reimar von Meding (KAW Architecten)
 • Vincent Kompier (Inbo)
 • Arjan Smits (Vereniging Deltametropool)

En gesprek onder leiding van Patrick van der Klooster (BPD-Studio) met onder andere:

 • Maarten Schurink (Secretaris-generaal, Ministerie van BZK)
 • Erik Jan van Kempen (Programma-directeur-generaal Omgevingswet
 • Anne Koning (Gedeputeerde Prov. Zuid-Holland, o.a. Wonen en RO)
 • Ed Anker (Wethouder gemeente Zwolle, o.a. RO en Wonen)
 • Bas van der Pol (Wethouder gemeente Tilburg, o.a. RO)
 • Nathalie de Vries (Stadsbouwmeester Groningen)
 • Peter de Groot (Tweede Kamerlid VVD, Wonen en Bouwen)
 • Martijn van der Steen (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving)
 • Winfred de Nijs (Directeur M.J. De Nijs en Zonen)
 • Marichel Weel (Directeur ontwikkelingsmaatschappij Zeestad CV)
 • Paul Roncken (Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Prov. Utrecht)
 • Marc Hanou (Sectorhoofd Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, PBL)
 • Jacqueline van Dongen (Wethouder gemeente Zwijndrecht, o.a. RO)