Verdichtingsverhalen: betere buurten én meer woningen

Het debat over de krapte op de woningmarkt zorgt regelmatig voor verhitte discussies over hoe en waar we nieuwe woningen moeten gaan bouwen. Sommigen zeggen dat het moeilijk is om in de stad nog wat bij te bouwen. Anderen laten ons juist zien dat er nog ruimte zat is in de stad. Kunnen we nieuw licht op deze discussie laten schijnen door terug te kijken? Wat weten we eigenlijk over verdichting in bestaande stadswijken en dorpen? Hebben we dat de afgelopen jaren veel gedaan of valt het tegen? En zijn bewoners tevreden met het resultaat?

Het College van Rijksadviseurs ging daarom op onderzoek uit om meer te leren van de ervaringen uit het verleden die houvast kunnen geven voor de discussie over de toekomst: een onderzoek naar het recente Nederlandse verdichtingsverleden.

We kunnen het, want we hebben het al eens gedaan (Rijksadviseur Wouter Veldhuis)

In dit online dossier presenteren wij de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door Inbo Urban Strategy, dat bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een data-analyse, samengevat in een kaart van Nederland met alle buurten en dorpen die tussen 2005-2020 substantieel zijn verdicht
  2. Drie verhalen op basis van veldwerk en interviews over de ontwikkelingen in Amsterdam Osdorp, het centrum van Veenendaal en in het dorp Sint-Oedenrode

Dit onderzoek laat zien dat het inzetten op kwaliteitsverbetering van bestaande buurten leidt tot meer woningaanbod. Daar profiteren zowel nieuwe en bestaande inwoners van. Een no-regret binnen het palet aan oplossingsrichtingen om de wooncrisis uit te komen: het recente verleden bewijst dat het kan.