Eindpresentatie Young Innovators editie 2021

De 2021-editie van Young Innovators is online afgesloten met de presentatie van ontwerpen en visies op uiteenlopende opgaven. Het programma, dat in 2014 startte om jonge talentvolle ontwerpers een kans te geven talent te ontwikkelen, blijkt een succesformule. De open blik en zienswijze van de Young Innovators geeft nieuwe richting aan de complexe vraagstukken van deze tijd.

CRa Yi logo

Vernieuwend en verbindend

Deze editie is het werk van de ontwerpers in drie verschillende thema’s in te delen: ‘Instituut versus buitenwereld’, ’maatschappelijke meerwaarde' en ‘verbondenheid’. De Young Innovators brengen hun publiek op verschillende manieren in verbinding met de grote opgaven. Ze werken met nieuwe media; het veldlaken, (kaart)spellen en personages. Ook maken zij nieuwe verhalen door terug te grijpen op oude verhalen. Het gebruik van filmfragmenten en het ‘Jardin-principe’ zijn hier voorbeelden van en geven de projecten een verankering in de tijd.

Dit jaar waren de co-opdrachtgevers het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, de provincie Noord-Brabant vanuit NOVI-gebied De Peel, de gemeenten Leeuwarden en Dordrecht en het Architecten Register.

Instituut versus buitenwereld

Enzo Valerio presenteert zijn visie op het hybride werken voor het Rijksvastgoedbedrijf aan de hand van een transformatievoorstel voor een modern en recent ingericht rijkskantoor. Om grip te krijgen op de vraag vanuit het Rijksvastgoedbedrijf, maakt hij een analyse van het ontstaan van de werkomgeving. Dit doet hij op basis van filmfragmenten waarin drie typologieën worden onderscheiden: het kantoor, het atelier en de studeerkamer. Na de analyse van deze verschillende werkruimtes introduceert Valerio een nieuwe indeling, bestaande teamkamers met eigen identiteit, een bibliotheek, waar in stilte gewerkt kan worden en ruimtes voor kort overleg en videobellen. Ook speelt hij met een voorstel voor het Rijkshotel in op het woningtekort en de toename van op afstand werken. Het biedt de mogelijkheid voor werknemers van de Rijksoverheid om een aantal aaneengesloten dagen per week op kantoor te werken, hier ook te slapen en de overige dagen thuis te werken.

  • Beeld: MADAM

Het Amsterdams-Madrileense architectenbureau MADAM richt zich op nieuwe paden voor het Architectenregister, dat de ambitie heeft zich steviger te verbinden met de vakwereld en het onderwijsveld. Madam onderzoekt hoe het inrichten van verschillende ruimtes voor diverse gebruikers en functies kan bijdragen aan deze verbinding. Ze verkennen op een grafische en verhalende manier zes prototypes van ruimtes. Deze archetypische ruimtes kunnen gebouwd en gebruikt worden op het moment dat het Architectenregister zich die specifieke kant op ontwikkelt.

Leeuwarden zandbatterij gloed

Maatschappelijke meerwaarde

Gemeenten Leeuwarden en Dordrecht hebben beide een concrete ontwikkelvraag ingediend. Bram van Ooijen is voor Leeuwarden aan de slag gegaan met het vraagstuk van duurzame energieopwekking. Hij onderzoekt de mogelijkheden om de energietransitie te koppelen aan vraagstukken als bodemdaling, sociale ongelijkheid en verzilting. Daarmee presenteert hij positieve scenario’s van een toekomstig energiesysteem dat veel sterker verbonden en verankerd is met de omgeving en de opgaven van Leeuwarden.

Drie tekeningen van de tuinen

Pinar Balat en Zuzana Jancovicova kiezen ‘sociale en ecologische rechtvaardigheid’ als leidraad voor de transformatie van de bestaande sportvelden in de Dordwijkzone tot een stadspark: de tuinen van Dordwijk. De ‘tuin’ wordt als een metafoor gebruikt voor betekenisgeving en voor het stimuleren van verbinding tussen Dordtenaren en hun park. Deze vernieuwde en bredere benadering van sport, waarbij de relatie tussen het landschap, de ecologie en bewegingsactiviteiten gelegd wordt, kan als voorbeeld gezien worden voor andere steden.

Verbondenheid

Mirte van Laarhoven en Anna Fink krijgen beiden van een provincie de opdracht naar een landschappelijke vraag te kijken. Voor Mirte betrof dat de aanleg van 1000 ha bos in Zuid-Holland, en voor Anna de wisselwerking tussen de transities in het landschap en de nederzettinngen in de Peel.  

Uitzaaischema - Verbindend Bos

Mirte betoogt dat bos in zoveel meer voorziet dan alleen houtproductie en CO2 opslag.  Hoogwaardige bossen zijn een bron van leven en voorzien in onze (geestelijke) gezondheid. Dan moeten bossen wel de kans krijgen zich tot een volwaardig ecosysteem te ontwikkelen. In haar studie ‘Verbindend Bos’ ontwikkelt ze een strategie voor de provincie Zuid-Holland waarbij bestaande boskernen en de bodem het startpunt vormen. Zij ziet kansen in de verbinding van burgers aan de aanleg van het bos. Bos wint hiermee aan betekenis.

Voor de provincie Noord-Brabant vanuit NOVI-gebied de Peel  buigt Anna Fink zich over het vraagstuk van de Peel, het gebied dat in de afgelopen 170 jaar is getransformeerd van een uitgestrekt hoogveengebied naar een landbouwlandschap . Anna doet uitvoerig onderzoek door lange tijd in de Peel te verblijven, zich te verdiepen in de verhalen, de geschiedenis, de cultuur en de mensen van de Peel. De sleutel zit in het opnieuw verbinden van mensen met de Peel, met het ‘Peel-zijn’.

Om het gesprek over de Peel te kunnen faciliteren heeft Anna het Veldlaken ontwikkeld. Op dit doek van 5x3 meter verbeeldt zij een fictief landschap met typische elementen uit de Peel. Het doek kan gebruikt worden in gesprekken om de waarde van de Peel naar boven te halen. Het gesprek, de ontmoeting en daarmee ook de verbinding zijn van cruciaal belang voor een toekomstige duurzame ontwikkeling van de Peel.

Young Innovators

Het programma Young Innovators is een jaarlijks terugkerend traject dat het College van Rijksadviseurs sinds 2014 organiseert. In dit traject werken jonge ontwerpers gedurende een halfjaar aan vraagstukken van co-opdrachtgevende partijen, onder begeleiding van een van de Rijksadviseurs. Hun open blik en zienswijze blijkt van waarde voor alle betrokken partijen.