Gezocht: ontwerpers en co-opdrachtgevers voor Young Innovators 2022

Het College van Rijksadviseurs zoekt jonge ontwerptalenten en publieke opdrachtgevers met een concrete ruimtelijke- maatschappelijke vraag voor de Young Innovators 2022.

YI logo 2015

Traject 2022

Met dit Young Innovators programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit, transitie van de landbouw en sociale rechtvaardigheid. Het Young Innovator traject loopt van juni 2022 tot januari 2023.

Young Innovators gezocht

Voor de editie van 2022 zoekt het CRa zes jonge talentvolle ontwerpers. De Young Innovators werken gedurende een halfjaar aan een opgave van een co-opdrachtgevende partij en krijgen begeleiding van de Rijksadviseurs. Dit jaar is het CRa op zoek naar co-opdrachtgevers die in hun organisatie een jonge ontwerper mee willen laten lopen in het Young Innovator traject. Deze interne jonge ontwerper wordt gekoppeld aan de externe Young Innovator om als duo aan de opgave te werken. Aan een (externe) Young Innovator wordt een aantal voorwaarden gesteld. Een Young Innovator:

 • is een talentvolle ontwerper met 3-7 jr werkervaring, d.w.z. is na 1 januari 2015 afgestudeerd aan een opleiding voor ruimtelijk ontwerpers. Het is ook mogelijk je als duo aan te melden;
 • werkt binnen een (eigen) bureau, de publieke sector of met een zekere autonomie binnen een collectief of organisatie in het ruimtelijke domein en kan zelfstandig een opdracht aannemen;
 • werkt op een innovatieve manier aan ruimtelijke opgaven, is gewend in multidisciplinaire teams te werken en kan dat aantonen met referenties

Doe je mee?

Ben je geïnteresseerd, stuur dan voor 1 juni 2022 een mail met daarin de volgende punten:

 • Korte motivatie (max 300 woorden)
 • Beknopte cv en positiebeschrijving (max 1 a4)
 • 8-10 representatieve beelden
 • Verwijzing naar max 3 projecten/ ontwerpend onderzoeken met korte beschrijving, het liefst met online links. (Max 200 woorden per project)
 • Mogelijke verwijzing naar publicatie of gehonoreerd werk, als prijsvraag, talentselecties e.d

Co-opdrachtgevers gezocht

Het College van Rijksadviseurs is voor de editie 2022 ook op zoek naar zes co-opdrachtgevers. Om de ontwerpprojecten zo toepasbaar mogelijk te maken, gaan de Rijksadviseurs coproducties aan met partijen die als mede-opdrachtgever optreden. Dit kunnen partijen zijn als een Rijksuitvoeringsdienst, een provincie, een waterschap of een gemeente.

Dit jaar is het CRa op zoek naar co-opdrachtgevers die naast een extern jong talent ook een jonge ontwerper binnen hun eigen organisatie mee willen laten lopen in het Young Innovator traject. Deze jonge interne ontwerper wordt gekoppeld aan de externe Young Innovator om als duo aan de opgave te werken.

Wat wordt van een co-opdrachtgever verwacht?

 • Een ruimtelijke ontwerpopgave.  Keuze en eventueel aanscherpen van opgave gebeurt in overleg met de Rijksadviseurs.
 • Binnen de eigen organisatie een jonge ontwerper de kans geven met de Young Innovator te werken aan de opgave.
 • Budget à 12.500,- Euro voor het honorarium voor de Young Innovators. Het College van Rijksadviseurs neemt de kosten voor de organisatie van het traject op zich.
 • De intentie om na afronding van het Young Innovators traject de innovatieve ideeën daadwerkelijk verder te brengen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Meer informatie
Heeft u interesse, neem dan voor 1 juni 2022 contact op met het College van Rijksadviseurs