Geef onzekerheid de ruimte

Juist de onzekerheid van marges geeft ruimte om radicaler te werken. Dat is een van de conclusies uit het meerdaags Toekomstatelier NL2100, dat het College van Rijksadviseurs (CRa) in het voorjaar organiseerde. Drie ontwerpbureaus hebben in opdracht van het CRa onderzocht hoe de netwerken van vandaag de juiste basis leggen voor de toekomst. In het rapport 'Toekomstverkenning NL2100' presenteren de bureaus hun inzichten.

Detail cover

De netwerklaag centraal

In het eerste jaar van het Toekomstatelier (2021/2022) onderzoekt het College van Rijksadviseurs de stromen van mensen en dieren, goederen en grondstoffen, de zogenaamde netwerklaag. Bovengrondse, ondergrondse en digitale systemen verbinden ons met elkaar en met de wereld. Hoe leggen de netwerken van vandaag de juiste basis voor de toekomst? Er staan de komende decennia veel investeringen gepland voor verschillende netwerken en infrastructuren. We bouwen mobiele telefoonnetwerken en onderzeese internetkabels, maar denken we echt goed na over de ruimtelijke gevolgen die dit heeft over honderd jaar?

Drie ontwerpbureaus

Als we het slim doen, laten we de infrastructuren voor ons werken, en dragen ze bij aan de lange termijnopgaven. Daarom hebben de ontwerpbureaus NOHNIK, H+N+S Landschapsarchitecten en Rademacher / de Vries Architects in opdracht van het College van Rijksadviseurs ontwerpend onderzoek gedaan rondom zes stromen/netwerken: water, flora & fauna, mensen, goederen & grondstoffen, energie en data. Tijdens het meerdaags Toekomstatelier in Zutphen hebben zij die inzichten in een 'pressure cooker' toegepast op de energiehoofdstructuur, oftewel de infrastructuur voor het energiesysteem op nationale schaal.

Nieuwe inzichten

Het rapport ' Toekomstverkenning NL2100' laat zien tot welke nieuwe inzichten het toekomstdenken kan leiden. Wat betekent het werkelijk als je 'bodem en water leidend' laat zijn? Waar wonen en werken we dan in de toekomst? Hoe kun je met het netwerk sturen op de ontwikkelingen die je wilt stimuleren? Het werk van de bureaus legt de vinger op een aantal pijnlijke waarheden, maar laat ook zien welke oplossende denkwijzen er zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de zeespiegelstijging. Vaak gaat het over hoe ver die zal stijgen, en wanneer dat zal zijn. Maar in plaats van te zoeken naar precieze getallen, blijkt het uiteindelijk heel bevrijdend om niet heel precies te gaan koersen. Juist de onzekerheid van marges geeft ruimte om radicaler te werken.

Dossiers van de stromen

De oogst van de werksessies op de zes stromen is gebundeld in zes afzonderlijke dossiers die hieronder te downloaden zijn. 
Het CRa werkt op basis van deze resultaten aan een advies aan het Programma Energiehoofdstructuur dat na de zomer gepubliceerd zal worden.

Het Toekomstatelier in Zutphen

Toekomstatelier NL2100

Met het Toekomstatelier NL2100 zet het CRa in op dialoog, kennisontwikkeling en verbeeldingskracht over de lange termijn. Het Toekomstatelier is een vrije denkruimte, waarin kennis, ontwerp, beleid en maatschappij met elkaar worden verbonden. Het gaat echter niet alleen om kennis, maar ook om een nieuwe manier van denken, gericht op omgaan met onzekerheid.