Plan Nieuwe Oogst wint prijsvraag Oirschot

Op 6 oktober heeft wethouder Joep van de Ven van de gemeente Oirschot het resultaat van de prijsvraag ‘Een Nieuwe Bouwcultuur. Biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot’ bekendgemaakt op de Floriade in Almere. Het team van stedenbouwkundige Dirk van Peijpe (De Urbanisten), architect Daan Bruggink (ORGA) en landschapsarchitect Sander Rombout (Copijn) werd door de jury als winnaar van de prijsvraag aangewezen. De gemeente Oirschot is van plan om aan dit team een vervolgopdracht te verstrekken voor het opstellen van een stedenbouwkundig en landschappelijk Masterplan voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk.

Nieuwe Oogst: Dirk van Peijpe (De Urbanisten BV), Daan Bruggink (ORGA architect BV) en Sander Rombout (Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten bv) In samenwerking met: Martin-Paul Neys (Level of Detail Architecten), Onno Dirker (Atelier Veldwerk), Johan Snel (AM), Annelies van der Nagel (Beyond Now), Woud Jansen (Alba Concepts) en Daan Groot (Natuurverdubbelaars).

Het belang van biobased en natuurinclusief bouwen

De prijsvraag maakt deel uit van het programma Een Nieuwe Bouwcultuur van het College van Rijksadviseurs, dat staat voor een grote bouwopgave én een grote verduurzamingsoperatie in Nederland. Het programma richt zich op innovatie in de gebouwde omgeving, zowel in klimaateisen als in woonwensen.
Met de prijsvraag vroeg de gemeente Oirschot landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten om voorstellen voor een stedenbouwkundige en landschap­pelijke visie voor De Kemmer-Eindhovense­dijk. Ook is gevraagd om ontwerpen voor biobased en natuurinclusieve woningbouw voor een gezonde woonomgeving.

Hoge verwachtingen

De ontwerpers van het winnende plan Nieuwe Oogst willen cultuur en natuur opnieuw in harmonie brengen. De jury sprak van een sterke, integrale inzending met een overtuigende inclusieve benadering. Zij acht de kans op realisatie van dit plan het grootst en heeft hoge verwachtingen van de beleving en de educatieve werking die ervan uit kan gaan.

Ontwikkeling nieuwe bouwcultuur

Voor de beide andere plannen sprak de jury grote waardering uit. Zij hoopt ook de vele ideeën die door deze teams naar voren zijn gebracht zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe bouwcultuur.
De drie inzendingen zijn tentoongesteld in Sportcentrum De Kemmer voordat de jury een uitspraak heeft gedaan. De reacties van bezoekers van de tentoonstelling zijn meegegeven aan de jury en opgenomen in het juryrapport.
De inzendingen zijn hier te downloaden.

Oogst, bouw, leef groei: Tom van Tuijn (Tom van Tuijn stedenbouw BV), Daphne van der Wal (Le Far West landschapsarchitecten) en Marlies Zuidam (FAAM architects BV) In samenwerking met: Raoul Vleugels (Werkstatt), Gijs Meijer, Ibo Selek, Mieke Gooren (Sweco), Robbert Snep (WUR), Philemonne Jaasma (Cocosmos) en Rik Adriaans (Bouwkunst architecten)
DUBBEL OOGST: Peter Lubbers, Marian de Vries (Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw) en Remco Mulder (Mulderendevries architecten) In samenwerking met: Tomas Dirrix (Atelier Tomas Dirrix), René van Druenen (Agrobosbouw), Joeri Sowka, Amber van Loon, Patty Jager, Luc van Ooijen (Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw) Frans van Rooijen (Xyhlo Biofinish), Michel van Delft en Tjeerd Lighthart (Bureau Franken)

Jury

De onafhankelijke vakjury die de inzendingen heeft beoordeeld bestond uit Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester, voorzitter), Harwil de Jonge (Heijmans Vastgoed), Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving), Pablo van der Lugt (AMS Institute - TU Delft), Anne-Marie Rakhorst (Platform Duurzaamheid.nl) en Gerbert Smulders (LOS stadomland).
Secretaris van de jury was Cilly Jansen (Architectuur Lokaal).

De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Oirschot in samenwerking met en op initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting 'thuis traden op als partners van de gemeente Oirschot.
Het initiatief van het CRa wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer. De prijsvraag is uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.