Prijsvraag Oirschot

De eerste ontwerpprijsvraag binnen het programma 'Een nieuwe bouwcultuur, biobased en natuurinclusief bouwen' vond plaats in Oirschot. De prijsvraag werd uitgeschreven door de gemeente Oirschot, in samenwerking met Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting ‘thuis. Drie ontwerpteams dienden hun plannen in en 6 oktober kwam het plan van Nieuwe Oogst als winnaar uit de bus tijdens de Growing Green Cities meetup op de Floriade.
 

De jury sprak grote waardering uit voor de plannen van de drie ontwerpbureaus. Bekijk de plannen via bovenstaande links. 
De inzendingen van de drie finalisten bevatten een schat aan inzichten over de nieuwe bouwcultuur en hoe we die kunnen realiseren. Welke lessen kunnen we trekken uit de prijsvraag in Oirschot?

Plan Nieuwe Oogst wint

Het team van stedenbouwkundige Dirk van Peijpe (De Urbanisten), architect Daan Bruggink (ORGA) en landschapsarchitect Sander Rombout (Copijn) werd door de jury als winnaar van de prijsvraag aangewezen. De gemeente Oirschot is van plan om aan dit team een vervolgopdracht te verstrekken voor het opstellen van een stedenbouwkundig en landschappelijk Masterplan voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. De ontwerpers van het winnende plan Nieuwe Oogst willen cultuur en natuur opnieuw in harmonie brengen. De jury sprak van een sterke, integrale inzending met een overtuigende inclusieve benadering. Zij acht de kans op realisatie van dit plan het grootst en heeft hoge verwachtingen van de beleving en de educatieve werking die ervan uit kan gaan.

Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar

De prijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - biobased en natuurinclusief bouwen heeft betrekking op locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwerpen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut. Drie teams zijn inmiddels geselecteerd.

Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en business cases die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is, binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.

Jury

Een onafhankelijke jury kiest de winnaar. De jury bestaat uit:

-     Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter)

-     Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed

-     Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving

-     Pablo van der Lugt, TU Delft

-     Anne-Marie Rakhorst, Platform Duurzaamheid.nl

-     Gerbert Smulders, LOS stadomland

Prijsvraag

De vijf geselecteerde teams worden uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag, die plaatsvindt in twee rondes. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin de deelnemers gevraagd worden om een globale stedenbouwkundige en landschappelijke visie in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury maximaal drie inzendingen die het best beoordeeld worden en brengt hierover advies uit aan de uitschrijver. Elk van de maximaal vijf teams die deelnemen aan de eerste ronde van de prijsvraag ontvangt een tegemoetkoming van € 3.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits een geldige inzending is gedaan.

In de tweede ronde van de prijsvraag vragen we de drie geselecteerde teams hun visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te werken in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw met businesscase. Elk team dat deelneemt aan de tweede ronde van de prijsvraag, ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits een geldige inzending is gedaan.

Vervolg

De gemeente Oirschot is van plan om in het vervolg op de prijsvraag een opdracht te verstrekken aan de winnaar om op basis van diens winnende ontwerp een Masterplan op te stellen voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarnaast kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan voor het deelgebied in overleg met de betrokken partners verder te ontwerpen ter voorbereiding van realisatie.

Het vervolg maakt geen onderdeel uit van de prijsvraag.

Lees meer over deze prijsvraag op de website van Architectuur Lokaal.