Grote belangstelling van ontwerpers voor prijsvraag biobased bouwen in Zwolle

Meer dan vijftig teams van architecten hebben, samen met tal van andere professionals op het gebied van ontwerp, bouw, natuur en techniek, laten weten dat ze graag meedoen aan de Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle. Wethouder Gerdien Rots (ruimtelijke ordening): “Ik ben enorm blij met het enorme potentieel dat aanwezig is bij de Nederlandse ontwerpers om de omslag naar een nieuwe bouwcultuur te maken. Ik zie uit naar de plannen die zullen worden gemaakt.”

Beeld: Kristiaan Asscheman
Luchtfoto Nieuwe Veemarkt

De prijsvraag van de gemeente Zwolle heeft betrekking op een kavel op de locatie De Nieuwe Veemarkt in Zwolle. Het gebied van de voormalige IJsselhallen zal de komende jaren worden herontwikkeld tot een gemengde stadswijk. Zwolle wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Aandacht voor groen, klimaat, water en duurzaamheid gaan hand in hand met bouwen aan communities; gemeenschappen waarin mensen zich gekend en gezien weten.

Opgave

Met de Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle roept de gemeente Zwolle architecten op om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een bouwveld, passend in de gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt. De opdracht is een bebouwing te realiseren die biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar is. Het ontwerp bestaat uit wonen in diverse vormen met prijscategorieën en woontypen, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en buitenruimten.

Enorm potentieel

Wethouder Gerdien Rots is blij met de belangstelling. “Met de prijsvraag Biobased en natuurinclusief bouwen hopen wij een katalysator te zijn voor veranderingen in de bouwcultuur. Het enorme aantal aanmeldingen geeft vertrouwen in de kennis, het enthousiasme en de verbeeldingskracht bij de ontwerpers. Dit geeft moed en ik zie uit naar het vervolg.”

Vervolg

Uit alle reacties zijn door de gemeente vijf teams geselecteerd die nu anoniem verder aan de slag gaan met de opdracht. Vervolgens zal een onafhankelijke jury op basis van voorlopige resultaten nog eens een selectie maken, zodat er drie teams overblijven voor een verdere uitwerking en presentatie van hun voorstellen.
De resultaten worden volgend jaar breder gepresenteerd: er zal in Zwolle een tentoonstelling worden ingericht, waarbij iedereen de voorstellen kan bekijken en er een mening over kan vormen. Informatie hierover wordt nog nader bekend gemaakt. Wethouder Rots: “Die tentoonstelling is vooral bedoeld om inwoners en andere bijeen te brengen en er van te leren. We hopen de plannen komend voorjaar te kunnen tonen en zo de netwerken bij elkaar te brengen”.

 

Programma ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’

De prijsvraag in Zwolle is de tweede prijsvraag binnen het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving. De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Zwolle in samenwerking met het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal.

Voor meer informatie: zie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-biobased-zwolle/