Prijsvraag Zwolle

De Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle is de tweede prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming en verfraaiing van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.
 

Plan Nieuwe Veenmarkt wint

Studio Nauta & Mulder Zonderland in samenwerking met Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People hebben met het plan Nieuwe Veenmarkt gewonnen. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, vindt dat sprake is van een integraal en inclusief plan dat getuigt van zowel idealisme als realiteitszin. Het ontwerp biedt hoge verwachtingen voor uitwerking in het vervolg.

Beeld: HvA Fotografie
Team Studio Nauta & Mulder Zonderland
Luchtfoto plangebied Zwolle

Klimaatbestendige en gezonde woonomgeving

De gemeente Zwolle wil een stad worden waarin wordt gewoond en gewerkt in een klimaatbestendige, gezonde en gemengde woonomgeving. Deze woonomgeving bestaat uit gemengde woonlandschappen met levensloopbestendige, duurzame, flexibele woonconcepten die langdurig betaalbaar zijn voor meer groepen. Met de Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle roept de gemeente Zwolle architecten op om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een bouwveld, passend in de gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt. De bebouwing is biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar. Het programma is gemengd en bevat wonen in diverse vormen, prijscategorieën en typen, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en buitenruimten. Een deel van het bouwveld wordt uitgewerkt op woningniveau, inclusief (collectieve) buitenruimte.

Vervolg

De gemeente Zwolle is voornemens om het winnende plan uit te voeren en hiertoe de grond uit te geven aan één of meerdere partijen. Ter voorbereiding op gronduitgifte en realisatie heeft zij de intentie om de winnaar van de prijsvraag uit te nodigen om diens winnende plan in overleg met de te selecteren partijen verder te ontwerpen. Hiertoe is de gemeente van plan om aan de winnaar een opdracht te verstrekken voor de ontwikkeling van een gemengd woon-werkblok binnen de gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt.

Jury

De jury van de prijsvraag bestond uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Joke Dufourmont, programmaontwikkelaar Circulaire Economie AMS Institute, Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance, Maike van Stiphout, directeur DS Landschapsarchitecten, Vincent Taapken, directeur/eigenaar New Industry Development B.V., Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving (stedenbouw/ wonen) en Gooitske Zijlstra, placemaker bij gooitz. Secretaris van de jury was Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Juryrapport en reacties tentoonstelling

De tentoonstelling van de plannen, die voorafgaand aan het jurybesluit plaatsvond in de Elbertsschool, werd drukbezocht. Uit de reacties van bezoekers spreekt veel belangstelling voor de nieuwe bouwcultuur: “Het kan wel!”. Ook wordt gewezen op het belang van blijvende betaalbaarheid van de woningen. De meningen lopen hier en daar sterk uiteen, bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen. Alle plannen kunnen rekenen op zowel grote waardering als op kritische kanttekeningen en er zijn ook aanbevelingen gedaan voor verdere planontwikkelingen. De reacties zijn meegegeven aan de jury en te lezen in het rapport dat de jury heeft uitgebracht aan de gemeente. Dit juryrapport kan hier worden gedownload.

Meer informatie

De Nieuwe Veemarkt in Zwolle verandert in de komende jaren, van de plek van de vroegere veemarkt en de IJsselhallen naar een toekomstbestendige groene prettige nieuwe woonbuurt. Zwolle wil hierbij nadrukkelijke aandacht vragen voor duurzaam grondstoffengebruik. Meer informatie over de Nieuwe Veemarkt staat op zwolle.nl/nieuwe-veemarkt.

Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer. Partners in deze prijsvraag zijn de Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en deltaWonen, vertegenwoordigd door SWZ. De uitvoering is begeleid door Architectuur Lokaal.