Op Stelten!

Team: DOK, la-di-da i.s.m. Echo, Copper 8 en Naturalis

We staan in Nederland voor een complexe uitdaging: we hebben méér woningen nodig die tegelijkertijd minder duur zijn. En daarnaast willen we die woningen beter isoleren terwijl we minder milieubelastende materialen willen gebruiken. En vergeet niet dat deze woningen ook nog ingepast moeten worden in de bestaande stad en dat daar niet alleen mensen leven maar ook een verscheidenheid aan planten en dieren. Alles lijkt op losse schroeven te staan.

Als team hebben we de verschillende disciplines bij elkaar gebracht om te kijken hoe deze verandering er uit kan zien. Als team was het een genot een bijdrage te kunnen leveren aan dit debat. Uiteraard zijn we ervan overtuigd dat het plan ondanks de ambitieuze voorstellen wel degelijk praktisch realiseerbaar is. De drie partijen concurreren voor deze prijsvraag, maar uiteindelijk hebben we allen het zelfde doel voor ogen: op naar een gezonde manier van bouwen!

Op Stelten! aquarel

Aanpasbaar

Een nieuwe bouwcultuur vraagt ook om een nieuwe ontwerpcultuur. Het leek ons dan ook niet logisch om de nadruk te leggen op het eindbeeld van de Veemarkt: elke dag, elk seizoen, elke generatie zal de plek immers veranderen. Met de inzending willen we laten zien hoe die dynamiek tot stand kan komen. Het landschap wordt niet aangelegd, maar komt aanwaaien. We bieden ruimte voor water, planten en dieren om hun weg te vinden door de gebouwen op te tillen en het bouwblok te openen. Zo kan het leven eronder en eromheen doorgaan. De grond onder de woningen krijgt nu ook zuurstof en water. Dat trekt beestjes aan. Het bouwblok wordt in stroken opgeknipt om het leven uit te nodigen. Maar wélke dieren, planten, en mensen er zich thuis gaan voelen: dàt kunnen we niet ontwerpen. Hoe mensen in de toekomst willen wonen weten we evenmin. Daarom zorgen we er voor dat de woningen licht gebouwd worden en aanpasbaar zijn.

Ontmantelbaar

Waar we wel zeker van zijn, is dat de woningen ooit weer zullen verdwijnen. Het ontwerp is niet alleen voorbereid om mens, plant en dier een prettige leefomgeving te bieden, maar ook om zo makkelijk mogelijk weer ontmanteld te worden en terug te kunnen geven aan ofwel de bouw ofwel de natuur. De constructie van gelamineerde kolommen en liggers worden ingevuld met lichte houtskeletbouwelementen die verwijderd kunnen worden. De verblijfsruimtes worden met leem afgewerkt: lokaal uit Drenthe, brandveilig, en met een statiegeld-model weer in te leveren en te hergebruiken. Het optillen van de woningen betekent dat vrijwel alles van hout gemaakt kan worden. Ook de vloeren, en deels zelfs de fundering.

Mooi

Natuurlijk ziet het plan er ook mooi uit. Er zitten grondgebonden woningen tussen van een speciaal type waarbij twee woningen in elkaar verwikkeld zijn. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een wintertuin heeft op het dak en een overdekte entree op maaiveld. De grond is immers van moeder aarde: die kun je niet kopen, en blijft in handen van de gemeente. En met behulp van sociale koop kunnen we ervoor zorgen dat woningen geen beleggingsobject worden, maar er zijn om in te wonen.