Nieuwe Veenmarkt

Team: Studio Nauta & Mulder Zonderland i.s.m. Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People

Met Nieuwe Veenmarkt creëren we een inclusieve woonomgeving, waar de gebouwen onderdeel zijn van het landschap. Een open buurtje met veel doorzichten en een fijn evenwicht tussen dynamiek en geborgenheid, net als in Kamperpoort. In ons ontwerp groeit de natuur door het blok heen: tussen, op, aan, rondom en zelfs onder de gebouwen, waardoor bijzondere leefgebieden ontstaan voor veel verschillende dieren en planten. Wandelpaden lopen soms boven en soms dwars door de natuur. Zo woon je echt midden in het landschap. Een plek die alle Zwollenaren zich samen kunnen toe-eigenen.

Lokale materialen

Voor deze nieuwe buurt gebruiken we hernieuwbare biobased materialen uit de omgeving. We gebruiken hout uit de Sallandse bossen, leem uit de omgeving van de IJssel, vlas van boeren uit het ommeland. Zo hebben de gebouwen een directe en herkenbare verbinding met het omliggende landschap. Daarnaast halen we via het eeuwenoude Hanzestedennetwerk per elektrisch binnenvaartschip het nodige constructiehout uit de Alpen.

Een nieuw hof voor Zwolle

Minder last voor omwonenden

Door onder andere de korte transportlijnen slaat dit project CO2 op in plaats van dat het dit uitstoot, zowel tijdens de bouw als in de onderhoudscyclus. We prefabriceren alles in de fabriek en vervoeren de gebouw onderdelen flatpack, dus zonder lucht ertussen. Dit resulteert in veel minder vervoersbewegingen en een snelle, stille en schone bouwplaats. En veel minder last voor omwonenden.

Uitnodigend buurtje

Alle gebouwen krijgen een dubbele, poreuze schil. Zo ontstaat een prettige leefruimte tussen binnen en buiten. Door de vele deuren op de begane grond wordt contact met buren vanzelfsprekend. De bruggen tussen de gebouwen creëren een extra leeflaag voor de buurt. De woningen zelf zijn eenvoudig aanpasbaar dankzij de flexibele plattegronden. Tussen de gebouwen is een uitnodigende, collectieve publieke ruimte, die we inrichten met struiken, bomen en kruiden uit het Zwolse landschap. We tillen de gebouwen iets op, zodat een doorwaadbaar gebied ontstaat voor flora en fauna. Onder de daken en aan gevels is leefruimte voor vogels. Ondanks de hoge dichtheid is de natuur overal.

De Zwolse Ruimte

De mobiliteitshub is het middelpunt van de buurt. Hier is parkeerruimte voor (deel)auto’s en (deel)fietsen. Op de begane grond is de Zwolse Ruimte: een gastvrije buurthub voor bewoners en omwonenden, jong en oud. Bewoners en de buurt organiseren hier bijeenkomsten en activiteiten. Zo geven we samen een impuls aan een nieuwe lokale gemeenschap. Als in de toekomst geen parkeergebouw meer nodig is, kan dit gebouw eenvoudig worden getransformeerd tot school, kantoor of woningen.

Baas in eigen buurt

Een duurzame samenleving is een samenleving waaraan iedereen kan meedoen en waarin iedereen kan wonen in een kwalitatieve, betaalbare woning. Dat is niet vanzelfsprekend. Daarom organiseren we zeggenschap en eigenaarschap voor nieuwe bewoners, mensen uit de buurt en andere belanghebbenden in een Community Land Trust. Hierin maken we afspraken over hoe we wonen permanent betaalbaar houden en speculatie met woningen tegengaan. Ook omwonenden maken hier deel van uit. Zij krijgen zeggenschap over de invulling van deelmobiliteit en over het programma in de buurthub.