Gemeente Zwolle selecteert ontwerpteams voor prijsvraag Biobased en natuurinclusief bouwen

De gemeente Zwolle heeft drie ontwerpteams uitgenodigd voor de tweede ronde van de Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle. De teams van LEVS architecten, la-di-da design & architecture + Dok architecten, en Studio Nauta + Mulder Zonderland werden anoniem geselecteerd door de jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Aan deze teams wordt gevraagd om hun visie op de opgave uit te werken tot een ontwerp.

Jury op locatiebezoek

Opgave

De prijsvraag van de gemeente Zwolle heeft betrekking op een kavel op de locatie De Nieuwe Veemarkt in Zwolle. Het gebied van de voormalige IJsselhallen zal de komende jaren worden herontwikkeld tot een gemengde stadswijk. Zwolle wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Aandacht voor groen, klimaat, water en duurzaamheid gaan hand in hand met bouwen aan communities; gemeenschappen waarin mensen zich gekend en gezien weten.

Drie ontwerpteams

De selectie in de eerste ronde van de prijsvraag is anoniem verlopen. De jury selecteerde de visies van drie ontwerpteams:

  • De Nieuwe Vezelmarkt groeit en bloeit, LEVS architecten
    in samenwerking met: DELVA landscape urbanism, ATELIERFRONT, Finch Buildings, Gideon, Piqet Development, Floor Ziegler en Teun Gautier StadmakersCoöperatie
  • Op Stelten! Dok architecten & la-di-da design &architecture
    in samenwerking met: Naturalis Biodiversity Center, Copper 8, Echo urban design
  • De Nieuwe Veenmarkt, Studio Nauta & Mulder Zonderland
    in samenwerking met: Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials, And The People

De gemeente heeft deze teams uitgenodigd om een ontwerp met business case te maken voor een plan dat biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar is. Gevraagd is om plannen voor woningbouw in diverse vormen met prijscategorieën en woontypen, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en buitenruimten.

Tentoonstelling

De ontwerpen worden later in het voorjaar tentoongesteld, zodat iedereen de voorstellen kan bekijken. Buurtbewoners en andere bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de plannen meegeven aan de jury. Informatie hierover wordt later bekendgemaakt. Het juryrapport en de inzendingen worden bij de bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag gepubliceerd. De prijsvraag wordt naar verwachting voor de zomervakanties afgerond.

Jury

De jury van de prijsvraag bestaat uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Joke Dufourmont, Programmaontwikkelaar Circulaire Economie AMS Institute, Jan Willem van de Groep, Programmaregisseur Building Balance, Maike van Stiphout, Directeur DS Landschapsarchitecten, Vincent Taapken, Directeur/eigenaar New Industry Development B.V., Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving (stedenbouw/ wonen) en Gooitske Zijlstra, Placemaker.
Secretaris van de jury is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Programma ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’

De Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). De prijsvraag in Zwolle is de tweede prijsvraag binnen het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. De eerste prijsvraag werd uitgeschreven door de gemeente Oirschot.
Doel van het initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Initiatief

Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.
De gemeente Zwolle is de uitschrijver van de prijsvraag. Partners de Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en Delta Wonen, vertegenwoordigd door SWZ. De uitvoering wordt begeleid door Architectuur Lokaal.

Voor meer informatie: zie de website van Architectuur Lokaal.