PBL scenario’s zijn stevige bouwstenen voor nieuwe Nota Ruimte

In een brief aan minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onderstreept het College van Rijksadviseurs een aantal punten uit de Ruimtelijke Verkenning 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze punten zijn van groot belang voor de nieuwe Nota Ruimte.

Volgens het College zijn er geen makkelijke oplossingen meer. “Bodem en water sturend” biedt houvast voor keuzes in stad en land; de tijd van vraaggestuurde netwerkontwikkeling is voorbij en de transitie naar een circulaire economie lukt niet zonder ruimtelijke sturing. Daarnaast zijn de scenario’s bij uitstek startpunt voor een breed gesprek met de samenleving over de toekomst van ons land. Ook roept het College op om met de Nota Ruimte verbinding te leggen tussen transities en een Gebiedsfonds voor integrale oplossingen te maken. En tenslotte is het ijkjaar 2050 voor een aantal fundamentele vraagstukken volgens het College te dichtbij. Verder in de toekomst kijken is nodig om te weten waar kantelpunten ontstaan die de keuzeruimte van vandaag begrenzen en waar risico op desinvesteringen bestaat.

Beeld: ©Planbureau voor de Leefomgeving
Omslag Ruimtelijke Verkenning 2023 PBL