Advies Beleidsprogramma Nationale Parken

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge heeft, namens het College van Rijksadviseurs, een ongevraagd advies aan de Minister voor Natuur en Stikstof gestuurd. Het advies is een reactie op het (concept) beleidsprogramma Nationale Parken.

De Biesbosch

Belangrijke steunpunten in het groene bouwwerk

De nationale parken zijn belangrijke steunpunten in het groene bouwwerk dat vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) de komende decennia met veel maatschappelijke energie en publieke middelen een impuls zal kunnen krijgen. Het stellen van heldere ontwikkeldoelen, vast te leggen in een provinciale omgevingsvisie en uit te werken in een omgevingsprogramma, geeft de nationale parken de kans om geleidelijk te werken aan uitbreiding van natuurkernen die robuuster zijn en logisch aansluiten bij de ambitie om minimaal 30% van ons land als beschermde natuur vast te leggen. Er ligt een unieke kans om bestaande en nieuwe parken hierbij niet alleen de parels, maar ook de broedplaatsen van vernieuwing te laten zijn.

Het College van Rijksadviseurs was in 2016 medeondertekenaar van de Nationale Parken Deal en is sindsdien partner van de Nationale Parken. De betrokkenheid is al die tijd groot geweest. Het College leverde inbreng in de gedachtenvorming en nam deel in het expert team natuur en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast heeft Rijksadviseur Jannemarie de Jonge sinds haar aantreden een rol als voorzitter van de adviescommissie Nationale Parken, die (formeel) statusaanvragen toetst en daarover adviseert, alsmede (informeel) meedenkt en adviseert over het nieuwe beleidsprogramma nationale parken.