Zestien adviezen voor een waardevolle leefomgeving

In november zijn er vervroegde verkiezingen. Veel keuzen die op tafel liggen hebben ruimtelijke impact. Op veel terreinen, die ook nog eens nauw met elkaar verknoopt zijn moeten belangrijke beslissingen worden genomen: klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw, wonen, water en sociale rechtvaardigheid. Het College van Rijksadviseurs deelt met het oog op de verkiezingsprogramma's, de belangrijkste zestien punten uit zijn recente adviezen en verkenningen met de verschillende politieke partijen.