Gezocht: ontwerpers en co-opdrachtgevers voor Young Innovators 2024 | inschrijven is mogelijk tot 1 april 2024

Het College van Rijksadviseurs (CRa) zoekt jonge ontwerptalenten en publieke opdrachtgevers met een concrete ruimtelijke- maatschappelijke vraag voor de Young Innovators 2024. Met dit Young Innovators programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit, transitie van de landbouw en sociale rechtvaardigheid.

Young Innovators 2023

Het Young Innovator traject loopt ongeveer van mei 2024 tot en met november 2024. De Young Innovators krijgen een concrete ontwerpopdracht, waarbij zij worden begeleid door de Rijksadviseurs. Het doel van het initiatief is het genereren van vernieuwende ideeën en innovatieve input op de thema’s uit de agenda van het College van Rijksadviseurs. Daarnaast wil het College met dit traject bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve vakgemeenschap. Om ervoor te zorgen dat projecten ook echt zullen ‘landen’ gaat het College een coproductie aan met externe partijen zoals provincies, waterschappen en gemeenten.

Young Innovators gezocht

Ben jij een jonge ontwerper? En wil jij  samen met 5 andere jonge vakgenoten werken aan mooie opgaven? Als Young Innovator werk je gedurende een halfjaar aan een opgave van een co-opdrachtgevende partij en krijg je begeleiding van een van de Rijksadviseurs en het atelier. Aan een Young Innovator wordt een aantal voorwaarden gesteld.

Een Young Innovator:

 • is een talentvolle ontwerper (duo mag ook) met 3-7 jr werkervaring, d.w.z. is na 1 januari 2017 afgestudeerd aan een opleiding voor ruimtelijk ontwerpers;
 • werkt binnen een (eigen) bureau, de publieke sector of met een zekere autonomie binnen een collectief of organisatie in het ruimtelijke domein en kan zelfstandig een opdracht aannemen;
 • werkt op een innovatieve manier aan ruimtelijke opgaven en kan dat aantonen met referenties.

Doe je mee?

Ben je geïnteresseerd, stuur ons dan een mail voor 1 april 2024 met daarin de volgende punten:

 • Korte motivatie (max 300 woorden)
 • Beknopte cv en positiebeschrijving
 • 8-10 representatieve beelden
 • Verwijzing naar max 3 projecten/ ontwerpend onderzoeken met korte beschrijving, het liefst met online links. (Max 200 woorden per project).
 • Mogelijke verwijzing naar publicatie of gehonoreerd werk, als prijsvraag, talentselecties e.d

De inschrijving mag maximaal 3 A3 zijn.

Co-opdrachtgevers gezocht

Zoekt u vernieuwende ideeën die uw ruimtelijke ontwerpopgave verder kunnen brengen? Doe mee met Young Innovators 2024. Het College van Rijksadviseurs (CRa) is op zoek naar 6 co-opdrachtgevers met ruimtelijke opgaven met die bijvoorbeeld betrekking hebben op klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit, transitie van de landbouw of sociale rechtvaardigheid.

Van een co-opdrachtgever wordt het volgende verwacht:

 • Een ruimtelijke ontwerpopgave passend bij de agenda van het huidige CRa. 
  (bij meerdere opgaven kan in overleg met het CRa een selectie worden gemaakt)
 • Budget à €17.500,- voor het honorarium voor de Young Innovators. Het College van Rijksadviseurs neemt de kosten voor de organisatie en begeleiding van het traject op zich.
 • De intentie om na afronding van het Young Innovators traject de innovatieve ideeën daadwerkelijk verder te brengen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Meer informatie
Heeft u interesse, neem dan voor 1 april contact op met het College van Rijksadviseurs via postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl.