Inschrijving Woonzorgchallenge geopend

Het College van Rijksadviseurs (CRa) roept ontwerpers en zorgprofessionals op om deel te nemen aan de Woonzorgchallenge, een nieuw instrument voor woningcorporaties om woonzorglocaties zowel ruimtelijk als sociaal te ontwikkelen. De eerste Woonzorgchallenge wordt ontwikkeld op een pilotlocatie in Den Haag Zuidwest en is aangereikt door woningcorporatie Staedion.

Huisvesters en zorgpartijen zijn op zoek naar nieuwe maatschappelijke concepten die van meerwaarde zijn voor hun omgeving en de sociale omgeving van bewoners versterken. Dit geldt met name op locaties waar het voorzieningenniveau onder druk staat, waar veel eenzaamheid voorkomt en waar kwetsbare doelgroepen snel tussen wal en schip vallen. In de Woonzorgchallenge komen de bij de opgave betrokken bewoners, corporatie, gemeente, ontwerpers en zorgprofessionals in een uniek co-creatieproces samen om tot nieuwe woonzorgconcepten te komen voor een concrete locatie.

Beresteinlaan, Den Haag

Pilotlocatie Den Haag Zuidwest

Voor deze eerste Woonzorgchallenge heeft corporatie Staedion één van haar woonzorgcomplexen in Den Haag aangedragen. Samen met zorgaanbieder Middin, de gemeente Den Haag en onder begeleiding van het CRa wordt het complex aan de Beresteinlaan als Woonzorgchallenge aangeboden voor een co-creatieproces.

Het woonzorgcomplex is gebouwd in 1995 en bestaat uit 74 zelfstandige appartementen voor senioren en de woonlocatie van Middin met 3 woongroepen voor 27 mensen met een verstandelijke beperking. In het pand wonen voornamelijk alleenstaande ouderen waarvan veel een beperkt sociaal netwerk hebben. Vereenzaming is een groot risico. Het complex heeft een centrale ligging in de wijk, maar deze kwaliteit wordt niet goed benut. Zo heeft de begane grond een besloten karakter aan de straatkant en zijn de tuinen aan de achterzijde afgesloten. Deze situatie biedt aanleiding om te kijken naar een nieuw concept waarin de huurders van Staedion, de mensen met een verstandelijke beperking en de buurtbewoners elkaar kunnen versterken.

Interdisciplinaire teams gezocht

De uitvragers zijn op zoek naar interdisciplinaire teams die samen met de bewoners de uitdaging aan willen gaan om in co-creatie tot nieuwe oplossingen, perspectieven en visies te komen voor het woonzorgcomplex aan de Beresteinlaan. Ieder team dient te bestaan uit ten minste twee ruimtelijk ontwerpers, een architect en een stedenbouwkundige geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, en een professional uit het sociaal-/zorgdomein.

De uitvragers verwachten een sterk ruimtelijke creatieve aanpak, aangevuld met kennis van zorgprogramma’s – waaronder die in de gehandicaptenzorg - en ouderenhuisvesting. Daarbij moet het team thuis zijn in huisvestingsvraagstukken als het gaat om de exploitatie en businesscases. Tot slot moet het team bereid zijn en aantonen goed in een co-creatieproces te kunnen werken waarin verschillende partijen min of meer gelijkwaardige rollen vervullen, van opdrachtgevers tot bewoners van het gebouw. Het team dient dan ook over goede communicatieve en sociale vaardigheden te beschikken.

Aanmelden en meer informatie

Ben jij geïnteresseerd in deze unieke aanpak en kun je een team vormen met de benodigde kwaliteiten in huis? Inschrijven kan tot uiterlijk 8 maart 2024. Lees hier meer informatie over de opgave en meld je aan! Alle informatie over de selectieprocedure, voorwaarden etc. kun je vinden in het uitvraagdocument.