Woonzorgchallenge

Nederland vergrijst. De vraag naar zorg groeit en het aantal mensen dat die zorg kan leveren neemt af. Dat vraagt om het ontwikkelen van veerkrachtige wijken en toegankelijke woningen en buurten waarin mensen zich thuis en verbonden voelen en naar elkaar omzien. De Woonzorgchallenge is een nieuw instrument voor woningcorporaties om locaties niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal te ontwikkelen. Hiermee helpt het College van Rijksadviseurs (CRa) bij het realiseren van nieuwe vormen van wonen en zorg, ondersteund door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Maatwerk

In de Woonzorgchallenge werken bewoners samen met multidisciplinaire teams van ontwerpers, sociaal ondernemers en zorgprofessionals. In co-creatie komen zij in een paar overzichtelijke stappen tot de meest passende invulling van een locatie, inclusief een woonzorgconcept. Anders dan bij een reguliere opdracht of aanbesteding is het programma (aantal woningen, voorzieningen en activiteiten) niet van tevoren uitgedacht en uitgewerkt. De Woonzorgchallenge maakt juist gebruik van de kennis, ervaring en creativiteit van interdiciplinaire ontwerpteams om tot een passende invulling te komen. Maatwerk is van belang om het gat tussen langer thuis wonen en wonen in een instelling op te kunnen vullen. 

Pilotlocatie Beresteinlaan, Den Haag Zuidwest

In deze eerste Woonzorgchallenge heeft corporatie Staedion de handschoen opgepakt om één van haar woonzorgcomplexen in Den Haag onder handen te nemen. Samen met zorgaanbieder Middin, de gemeente Den Haag en onder begeleiding van het CRa wordt het complex aan de Berensteinlaan aangeboden voor een uitgebreid co-creatieproces. Het complex bestaat uit 74 driekamerappartementen voor senioren en in de plint een woonlocatie van zorgorganisatie Middin. Met de Woonzorgchallenge kunnen Staedion, Middin en de gemeente Den Haag in een paar overzichtelijke stappen het meest passende woonzorgconcept voor de ontwikkeling van de Beresteinlaan selecteren. Vervolgens kan Staedion, samen met Middin en de gemeente Den Haag, aan de slag met het initiatief om het project te realiseren. Hiermee kan Staedion meer ruimte bieden voor combinaties van wonen en zorg, vernieuwende en buurtgerichte initiatieven en voor inbreng van zittende en toekomstige bewoners op hun toekomstige woonsituatie.

Gewenste uitkomsten

  • Versnelling: De Woonzorgchallenge zal naar verwachting leiden tot een versnelling in de ontwikkeling van woon- en zorgvoorzieningen, dankzij het grotere draagvlak en de effectievere besluitvorming.
  • Verbinding: Het ontwerp en co-creatieproces brengen verschillende belanghebbenden samen en creëren inzicht in elkaars wensen, wat de waarde van voorstellen voor iedereen zichtbaar maakt.
  • Verandering: De challenge is met name geschikt voor transformatie-opgaven in bestaande buurten en kan bijdragen aan leefbaarheid door beter gebruik van bestaande voorzieningen en ruimte voor ontmoeting.
  • De mogelijkheid te kiezen: De Woonzorgchallenge resulteert in meerdere voorstellen, waardoor corporaties afgewogen beslissingen kunnen nemen en vertraging wordt voorkomen.

Proces en inschrijven

Het project omvat verschillende fasen, waaronder het bepalen van de locatie en de coalitie van opdrachtgevers, het vormen van een projectteam, het selecteren van ontwerpteams, en het organiseren van dialoogsessies met zorgprofessionals en bewoners. Het proces is gericht op het creëren van een integrale aanpak die optimaal aansluit op de behoeften van bewoners en de ontwikkeling, gebruik en beheer van de locatie. Dit proces is flexibel en biedt de mogelijkheid om op basis van verschillende voorstellen tot weloverwogen beslissingen te komen. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 maart 2024. Lees alle informatie over de opgave, selectieprocedure, voorwaarden etc. in het uitvraagdocument (te vinden als te downloaden document onderaan deze pagina).