Stap gezet in realisatie prijsvraag Oirschot

In 2022 startte het College van Rijksadviseurs de eerste ontwerpprijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur. Biobased en natuurinclusief bouwen. Deze vond plaats in Oirschot en werd uitgeschreven door de gemeente Oirschot, in samenwerking met Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting ‘thuis. De volgende stap naar de realisatie van 400 biobased woningen in een natuurlijke omgeving is nu gezet. In nauw overleg met omwonenden en diverse belangenorganisaties is een gebiedsvisie uitgewerkt. Deze is op 2 april vastgesteld door de gemeenteraad Oirschot.

Beeld: De Urbanisten
Gebiedsvisie De Kemmer

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Oirschot. Om die reden komen in het gebied De Kemmer de komende tien jaar circa 400 nieuwe woningen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen. Daarvoor is in nauw overleg met omwonenden en diverse belangenorganisaties een gebiedsvisie uitgewerkt. De gebiedsvisie is een overzicht van de hoofdlijnen die als basis dienen voor verdere plannen. De gemeente verwacht in 2026 te starten met de realisatie van de plannen.

Winnend plan: Nieuwe Oogst

Als basis voor de gebiedsvisie diende het winnende plan van team Nieuwe Oogst, bestaande uit De Urbanisten BV, ORGA architect BV en Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten bv. In samenwerking met: Level of Detail Architecten, Atelier Veldwerk, AM, Beyond Now, Alba Concepts en Natuurverdubbelaars. Het team ziet de gemeenschap als de voedingsbodem voor een biobased cultuur. Een biobased gemeenschap staat voor een bewuste manier van leven in harmonie met de natuur en met een positieve nalatenschap voor de aarde. Bewoners verbinden zich voor langere tijd aan de plek en dragen daar samen de zorg voor.  

Karakteristiek kamerlandschap

Deze gemeenschappen zijn in het plan Nieuwe Oogst verankerd in het karakteristieke kamerlandschap - het oorspronkelijke landschapstype van de regio rondom Oirschot. Dit landschap kenmerkt zich door lange lijnen (lanen, water) en door velden die omzoomd zijn door houtwallen en heggen. De ambitie van de gemeente is het realiseren van een uniek woonlandschap in De Kemmer, waarbij het karakteristieke kamerlandschap de basis is voor gevarieerde en kleinschalige woonmilieus. Er zijn in het gebied met groen omzoomde ‘kamers’ voorzien die goed aansluiten bij de huidige lanen- en groenstructuur. Biobased en natuurinclusieve ontwikkeling zijn daarbij het uitgangspunt.

Programma Een nieuwe bouwcultuur

De prijsvraag in Oirschot was de eerste binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur. Met dit programma wil het CRa biobased en natuurinclusief bouwen stimuleren. Na Oirschot volgden een prijsvraag in Zwolle, het ontwerpend onderzoek biobased & natuurinclusief renoveren corporatiebezit en de bouwerscompetitie in Leeuwarden. Het CRa is voornemens de geleerde lessen te bundelen in een publicatie.