Rijksadviseur Wouter Veldhuis bij rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op uitnodiging van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer spreekt Rijksadviseur Wouter Veldhuis op 25 juni 2024 tijdens een rondetafelgesprek over het Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte. 

In een position paper focust het CRa op twee onderwerpen die raken aan de kern van het samen-leven: hoe wonen we en waar werken we. Dit zijn bij uitstek ook ruimtelijke thema’s, die in samenhang en met de blik op de lange termijn beschouwd moeten worden.

Volgens Veldhuis bewegen we richting een samenleving van enkelingen, waar eenpersoonshuishoudens het nieuwe normaal zijn, terwijl meer dan 60 procent van de huidige woningvoorraad uit ruime eengezinswoningen bestaat. Na een eeuw van het stelselmatig vergroten van afstanden, om de groeiende welvaart een plek te geven, is het nu tijd om ruimtelijk en sociaal dichter bij elkaar te kruipen.

Beeld: Kick Smeets
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis