Elfde editie Young Innovators van start

Voor de elfde keer is een nieuwe ronde van de Young Innovators van start gegaan. Met dit programma koppelt het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa) jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven, zoals waterveiligheid, duurzame energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Het CRa heeft zes ontwerpbureaus geselecteerd, die de komende maanden aan de slag gaan met opgaven van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Park Lingezegen, Gemeente Den Haag, Rijksvastgoedbedrijf, Kopgroep Beheer en TOPsector energie. De Rijksadviseurs staan de jonge ontwerpers bij in hun opdracht.

Portretten Young Innovators 2024

Woonvoorzieningen alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Patrick Roegiers (A SENSE OF_)
Wouter Veldhuis
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Het COA vangt ook jongeren op die zonder ouders en begeleiding naar Nederland komen. Deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn extra gebaat bij veiligheid en pedagogische hulpverlening. Het COA wil met behulp van het Young Innovators programma graag inzicht krijgen in de woonwensen van de jongeren om de sociale interactie en het welzijn van de jongeren te verbeteren. Deze wensen worden vertaald in ruimtelijke interventies.

Toekomstvisie Park Lingezegen

Quentin Aubry & Zeger Dalenberg (Studio Audal)
Jannemarie de Jonge
Park Lingezegen

Park Lingezegen is een Landschapspark van 1.700 hectare tussen Arnhem en Nijmegen. Het park is klaar, maar nooit af. Daarom is het voor toekomstige ontwikkelingen wenselijk een toekomstvisie op te stellen voor het park. Deze toekomstvisie bevat
1) een ontwikkelvisie;
2) inzicht in het beheer en gebruik;
3) een beschrijving van de relatie met (boven)regionale ontwikkelingen;
4) een financiële doorkijk naar de toekomst. 

De komende tijd gaat Studio Audal met Park Lingezegen onderzoeken hoe de brede vraag van een toekomstvisie ook kan leiden tot een aantal concrete ruimtelijke voorstellen.

Mobilitetshubs Gemeente Den Haag

Luïsa Jacobse (KettingHuls)
Francesco Veenstra
Gemeente Den Haag

Als onderdeel van de mobiliteitstransitie in de verdichtende stad zet Den Haag in op mobiliteitshubs. Deze hubs bieden kansen om meerdere functies voor de wijk te koppelen en combineren, zodat meerwaarde voor de wijk ontstaat. Er is tot nu toe weinig ervaring met het ontwerp en de organisatie van multifunctionele wijkhubs. De gemeente Den Haag zou het YI programma graag inzetten om
1) geschikte locaties in Den Haag Zuidwest in kaart te brengen;
2) locatie- en wijkgerichte programma’s te verkennen;
3) deze programma’s te vertalen in locatie-specifieke ontwerpvoorstellen;
4) de belangen van de verschillende stakeholders inzichtelijk te krijgen.

Permanente tijdelijkheid De Knoop

Margit van Schaik & Jesper Baltussen (Baltussen van Schaik)
Francesco Veenstra
Rijksvastgoedbedrijf

Komende jaren zal de nieuwbouw van kantorencomplex de Knoop Fase 2 en 3 in Utrecht zorgen voor veel veranderingen in het gebied rondom Utrecht Centraal station. Niet in de laatste plaats omdat de bouwplaats van de Knoop (naast alle andere ontwikkelingen in de omgeving) hier lange tijd het aanzicht zal bepalen. Hierop is de vraag ontstaan hoe we als Rijk omgaan met gebieden van ‘permanente tijdelijkheid’. Gebieden die de komende jaren langdurig op de schop gaan zoals rond Utrecht CS en Den Haag CS. Hoe kunnen wij zorgen dat dit soort gebieden niet decennialang aanvoelen als een bouwput waar de openbare ruimte wordt gedicteerd door betonnen afscheidingen en bouwhekken maar plekken waar er juist tijdelijke, ruimtelijke kwaliteit is voor de gehele looptijd van de bouw, wat zorgt voor een veiligere en overzichtelijkere situatie rondom deze bouwplaatsen.

Beheer en ontwerp naoorlogse openbare ruimte

Jeanne Blok (Telisa studio)
Jannemarie de Jonge
Kopgroep Beheer: Utrecht, Leiden & Rotterdam

In vele steden met naoorlogse wijken (jaren 50, ’60 en ’70 wijken) zal de komende tijd een vervangingsopgave plaatsvinden dit i.v.m. materialen in de openbare ruimte en de riolering die aan het einde van hun levensduur zijn. Daarnaast zal er bij deze opgave aandacht zijn voor: klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit, energietransitie, mobiliteitstransitie, woningrenovatie en -bouw en circulariteit. Al deze opgaven komen samen in de openbare ruimte van het stedelijk gebied. Het ontwerpend onderzoek gaat zowel over ontwerpen van deze openbare ruimte als over de processen eromheen.
De next beheerder én de nieuwe ontwerper kunnen fungeren als schakel tussen de ‘oude vakgebieden’ stadsontwikkeling en dagelijks beheer en onderhoud. Er wordt een brug geslagen tussen beherend en ontwerpend Nederland.

Ruimte voor circulariteit

Nancy Smolka 
Wouter Veldhuis
Topsector Energie

Hoe gaan we in Nederland in bestaande gebieden ruimte maken voor een circulaire economie? Dat is de uitdaging waar Topsector Energie aandacht voor wil vragen. Eerder bracht het PBL rapport ‘Ruimte voor Circulaire Economie’ deze vraag onder de aandacht. De betrokken partijen onderzoeken nu wat een geschikt focusgebied is.