Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs van de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal van start

Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp-  en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

Lees hier meer over de nieuwe prijsvraag.
 

Geslaagde debatavond ‘De gedeelde ruimte: de kunst van het samenleven’

Het Atelier Rijksbouwmeester en de Akademie voor de Kunsten hielden op 17 juni een debatavond over de gedeelde ruimte, de kunst van het samenleven. Tijdens deze avond gingen we in gesprek over hoe - in deze tijd van technologische en maatschappelijke veranderingen – het belang van fysieke ontmoetingsplekken steeds groter wordt. Gijs Scholten van Aschat en Rijksbouwmeester Floris Alkemade leverden onder anderen een bijdrage.
Lees hier het verslag van de avond in OBA.

Vijf jaar Young Innovators

De ‘Young Innovators’ bestaat vijf jaar. Het project is in het leven geroepen door het College van Rijksadviseurs om jong talent kansen te geven. En dat werpt zijn vruchten af. Vijf jaar al kijken jonge ontwerpers onbevangen en fris naar grote ruimtelijke opgaven. En vijf jaar lang komen ze al met onorthodoxe en creatieve oplossingen. In een serie interviews gaan Young Innovators de komende maanden terugblikken en vooruitblikken. Zij zullen op deze site hun ervaringen delen.

Young Innovators 5 jaar

Publicatie ‘Value-Cycle For Real-Space’

Broedplaatsen als De Ceuvel in Amsterdam en Het Schieblock in Rotterdam zijn een bron van innovatie en motivatie voor duurzaamheid. Architect Christiaan Weiler heeft - in opdracht van Rijksbouwmeester Floris Alkemade – deze twee locaties uitgebreid geanalyseerd en onderzocht hoe ze door hun innovatieve benadering van gebiedsontwikkeling maatschappelijke waarde creëren. De georganiseerde samenloop van omstandigheden op deze plekken blijkt een interessant perspectief te bieden.

Lees het onderzoek online.

Save the date: Bouwmeesterscongres

Voor de tweede keer vindt dit najaar op de Pier van Scheveningen het Bouwmeesterscongres plaats. Titel van deze bijeenkomst, die op 7 november wordt gehouden, is ‘the Meaning of Life’. Interessante sprekers, onder wie Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, geven hun visie op de sociale aspecten uit Panorama Nederland, de toekomstvisie op de ruimte ontwikkeling van Nederland.

Alvast aanmelden? Dat kan per email.  

Pier Scheveningen
Beeld: ©Pier Scheveningen

Minister Ollongren reageert positief op Metro Mix

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een kamerbrief gereageerd op het advies Metro Mix van het College van Rijksadviseurs, dat in april is verschenen. Het advies Metro Mix bevat handvatten hoe we in onze economische kerngebieden wonen en werken in hoge dichtheden zo kunnen combineren, dat het er prettig leven is en dat we onze internationale concurrentiekracht vergroten.

Lees meer over het rapport en de reactie van de minister.

OV

Luistertip: podcast over de energietransitie

‘Over de energietransitie wordt vaak gesproken in termen van 'moeten', terwijl enthousiasme en een verlangen naar een betere toekomst betere drijfveren zijn om opgaven aan te pakken." Rijksadviseurs Berno Strootman ging recent in gesprek met journalist Roelof Hemmen over de energietransitie. Zij spraken over de energiewereld van nu en die van morgen.

Beluister de podcast online.