Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over omgevingskwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Ontwerpprijsvraag verduurzamen iconische stadskerken van start

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester zijn op zoek naar innovatieve ontwerpoplossingen voor de verduurzaming van monumentale kerkgebouwen. Daarom hebben ze in samenwerking met Architectuur Lokaal een prijsvraag uitgeschreven met de titel Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Negen iconische kerken uit het hele land nemen deel aan de prijsvraag. Multidisciplinaire teams van ontwerpers en experts op het gebied van duurzaamheid en erfgoed worden uitgenodigd om deel te nemen. Inschrijven kan tot 13 april 2021 om 12.00 uur (middag).

Meer weten over de prijsvraag 'sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid? Klik hier.  

Column: Verbinden, vertrouwen en vooruitkijken

In deze verkiezingstijd buitelen de debatten over elkaar heen. Woningbouw, windmolens, zonneparken, droogteproblematiek, stikstofcrisis, de afname van de biodiversiteit. Rijksadviseur Jannemarie de Jonge beschrijft in haar column hoe we samen deze grote verbouwing van Nederland moeten oppakken: “Ik verlang naar een cultuur van gelijke samenwerking. Naar praktijken waarin iedereen doet waar hij of zij goed in is en verstand van heeft. Samenwerking op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid voor de publieke zaak en elkaar wat gunnen.”

Lees de column van Jannemarie de Jonge: Verbinden, vertrouwen en vooruitkijken

Flexwonen: ideeën voor flexibele woonoplossingen

Het stimuleren van flexwonen wordt – met het oog op de krapte op de woningmarkt en de stikstofproblematiek - steeds belangrijker.  Op unit- gebouwniveau worden er al veel flexibele huisvestingsoplossingen aangeboden, maar de Rijksbouwmeester constateert dat het ontbreekt aan onderzoek op een stedenbouwkundig schaalniveau. Daarom onderzoekt de Rijksbouwmeester hoe met transformatie en verdichten bestaande wijken kunnen worden verbeterd en hoe er beter kan worden ingespeeld op lokale woonbehoeften.

Bekijk in het online dossier Flexwonen diverse ideeën voor nieuwe flexibele woonoplossingen.

Putten
Beeld: ©New Urban Networks

Wouter Veldhuis in Nieuwsuur: ‘Zet in op zonnepanelen op daken.’

Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, hield recent een warm pleidooi om zonnepanelen niet in het weiland, maar op beschikbare daken te plaatsen. Er is nog 2,5 miljard vierkante meter dak onbenut. "Miljarden euro's subsidie gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken."

Bekijk het item van Nieuwsuur online terug terug. 

Wouter Veldhuis

Boekpublicatie: Boer Doet Leven

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. Op initiatief van Berno Strootman, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, verscheen recent het boek Boer Doet Leven, Portretten van landschapsboeren. In het boek tonen twintig landschapsboeren dat het mogelijk is om tegelijkertijd voedsel en een aantrekkelijk landschap te produceren.

Lees meer over het boek online.  

Online symposium over wonen en zorg

Ben je geïnteresseerd in wonen, zorg? Kijk dan vanavond naar het online symposiun Who Cares. Het Zwols Architectuur Podium brengt tijdens deze avond lokale initiatiefnemers op het vlak van wonen en zorg samen. De sprekers gaan met elkaar in gesprek over hun eigen ervaringen, ambities en wederzijdse raakvlakken Dit symposium is de eerste van een serie van drie online bijeenkomsten over wonen en zorg. De symposia volgen op de ontwerpprijsvraag Who Cares, die eerder werd uitgeschreven door Rijksbouwmeester Floris Alkemade in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Meld je online aan.

Beeld: Zwols Architectuur Podium