Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws.

Ontwerpteams tonen plannen om kerken te verduurzamen

Drie ontwerpteams presenteerden vorige week op de Dutch Design Week hun plannen om negen van de grootste kerken in Nederland te verduurzamen. Zij zijn de finalisten van de Prijsvraag ‘Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid’, uitgeschreven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester. ‘Niets zo duurzaam als een eeuwenoude kerk die nog dagelijks in gebruik is’

Lees het verslag en bekijk het online magazine met de ontwerpplannen.

Beeld: Paul Voortham

Nog niet afgeschreven: Inspirerende bouwkunst na 1965

Het boek Inspirerende bouwkunst is zojuist verschenen en gaat in op de tijdgeest, ideeën en totstandkoming van de zogenoemde Post 65-gebouwen. Het gaat veelal om doelmatige gebouwen, vaak bijzonder in hun architectonische opzet en innovatieve aanpak, maar nog niet altijd als zodanig herkend en gewaardeerd. Het boek  beschrijft 22 projecten die zijn aangemerkt als Inspirerende Bouwkunst, met originele tekeningen, historische beelden en foto’s van de huidige staat.

Lees het boek online.  

Kaft boek inspirerende bouwkunst

Gouden piramide voor gebiedsontwikkeling rond de Maas

De Gouden Piramide - de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap - is dit jaar toegekend aan het Projectbureau Ooijen-Wanssum voor de gelijknamige gebiedsontwikkeling rond de Maas in Noord-Limburg. Aanleiding voor de gebiedsontwikkeling was de noodzaak om een flessenhals in de Maas weg te nemen. Deze vormde een groot risico op overlast bij hoge waterstanden. Een oude rivierarm werd hersteld twee hoogwatergeulen aangelegd. Dit werd gecombineerd met de ontwikkeling van toegankelijk natuurlandschap en verbetering van de leefbaarheid, de infrastructuur en de regionale economie. 

Lees over de winnaar van de Gouden Piramde. 

Winnaars van de Gouden Piramide 2020

Leren van een datacentrum in Zeewolde

De digitalisering verandert onze economie en samenleving: we slaan alles op in de Cloud, vergaderen online en doen boodschappen via internet. Deze ontwikkeling heeft ook ruimtelijke gevolgen. De datacentra die noodzakelijk zijn om dit mogelijk te maken, vragen veel ruimte. Aan de hand van een casus in Zeewolde biedt het College van Rijksadviseurs in het advies Leren van een datacentrum handvatten om te komen tot intelligente gebouwen met duurzame oplossingen voor de lange termijn.

Lees meer over een datacentrum in Zeewolde. 

Datakabels

Rijk aan Ontwerpkracht: 30 jaar rijksarchitectuurbeleid

De recent verschenen publicatie Rijk aan Ontwerpkracht geeft een overzicht van de geschiedenis van dertig jaar rijksarchitectuurbeleid in Nederland. Hoe dat beleid tot stand kwam, vorm kreeg en zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Rijk aan Ontwerpkracht is aangeboden aan voormalig minister Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Hedy d’Ancona. 

Lees de publicatie online.   

Cover boek Rijk aan ontwerpkracht

Advies over een grootschalig zonnepark in de Noordoostpolder

Het College van Rijkadviseurs heeft op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf geadviseerd over de inrichting van een zonnepark in de Noordoostpolder. Het College heeft hierin gezocht naar oplossingen die meerdere doelen dienen, zoals het behoud van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit, om zo de weg open te houden naar landbouw in de toekomst.

Lees het volledige advies.

Zonnepanelen in de Noord-Oostpolder
Beeld: Bas Kijzers