Advies locatiekeuze Justitieel Complex Vlissingen

De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft het College van Rijksadviseurs op 31 augustus 2020 gevraagd een integraal en onafhankelijk advies te vervaardigen, om te komen tot een eenduidige vaststelling van de locatie voor het te ontwikkelen Justitieel Complex Vlissingen (JCV).

Twee verkenningen hebben als basis voor dit advies gediend; een gebiedsanalyse en ontwerpverkenning door H+N+S landschapsarchitecten en een quickscan van de milieukundige aspecten door adviesbureau Sweco.