Visie Stadslandgoed Vlissingen

Als onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’ wordt Rijkshuisvesting op een deel van de beoogde locatie voor de marinierskazerne ontwikkeld. H+N+S Landschapsarchitecten is door het College van Rijksadviseurs gevraagd om op basis van hun gebiedskennis een studie te doen, bestaand uit een gebiedsanalyse (van beschikbaar materiaal) en visievorming voor de totale locatie.

Met het concept voor het ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen – een proeftuin in de Law Delta - is een ontwikkelingsperspectief en daarmee een ruimtelijk kader geschetst voor de gehele locatie van 60 ha. Naast het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) wordt ruimte geboden aan faciliteiten die een relatie hebben met klimaatadaptatie en energietransitie en aan proefvelden voor bijvoorbeeld het Delta Kenniscentrum, een breed nog nader op te richten samenwerkingsverband van Zeeuwse kennisinstelling en op het gebied van water, voedsel en energie. Hierbinnen heeft het JCV als vanzelf haar plek gekregen, rekening houdend met de belangrijkste belemmeringen, logisch passend in het landschap, goed ingepast ten opzichte van de omgeving en – ook belangrijk - goed bereikbaar. Daarbij is rekening gehouden met toekomstige uitbreidingsruimte van het JCV, binnen de ontworpen structuur.