Leegstand op het platteland

In het rapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’ van Alterra wordt een schrikbarend beeld geschetst van omvangrijke leegstand van stallen, schuren, boerderijen en erven. Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten liet onderzoeken wat de consequenties daarvan zijn én wat inspirerende voorbeelden zouden kunnen zijn voor hergebruik of transformatie. Daarbij maakt Eric Luiten een koppeling met kansen die de energietransitie kan bieden.

Online lezen:

Lees ‘Leegstand op het platteland, Deel 1 Verkenning van de opgave’.
Lees ‘Leegstand op het platteland, Deel 2 Ontwerpend onderzoek naar kansen voor de energietransitie'.

Download:

Download ‘Leegstand op het platteland, Deel 1 Verkenning van de opgave’ (1/2).
Download ‘Leegstand op het platteland, Deel 2 Ontwerpend onderzoek naar kansen voor de energietransitie' (2/2).