Hoogwatershelter Dordrecht – Werkstatt

In het kader van het Young Innovators programma is aan Werkstatt werd gevraagd te onderzoeken hoe een hoogwatershelter in Dordrecht, die onderdak moet bieden aan de groep niet-zelfredzame bewoners van Dordrecht in geval van hoogwater door doorbraak de stroomopwaarts gelegen dijken eruit moet zien en hoe zo’n hoogwatershelter opgenomen wordt in de programmering van de huidige stad.

Werkstatt
Beeld: ©Werkstatt

Het vechten tegen de zee en de rivieren zit diepgeworteld in ons Hollandse DNA. We zijn trots op ons wereldberoemde stelsel van dijken en Deltawerken. Toch blijft de natuur ons thuisfront testen. De stabiliteit van onze robuuste zeedijken staat door klimaatverandering onder druk. De laatste decennia heeft er daardoor een mentaliteitsverandering plaatsgevonden over waterveiligheid. Van ‘vechten tegen het water’, verandert het credo in ‘meebewegen met de natuur’. Het blijven verhogen van de dijken is een onhoudbaar en bovendien kostbaar scenario. Acceptatie van de kwetsbaarheid wordt langzaam gemeengoed. Dit vereist nieuwe strategieën. Het meest letterlijk wordt ‘meebewegen met het water’ als we het hebben over verticaal evacueren. Dit is een voor Nederlanders moeilijk voor te stellen, maar steeds realistischer scenario. Studies wijzen uit dat op kritieke locaties, zoals het Eiland van Dordrecht, een verticale evacuatiestrategie nodig is om het risico op slachtoffers van een overstroming te beperken. Dit ontwerpend onderzoek tracht bij te dragen aan de ontwikkeling van zo’n evacuatiestrategie.

Werkstaat verkent hierin de mogelijke overstromingsscenario’s en inventariseren de voorwaarden en kansen voor een eerste publieke ‘hoogwatershelter’ in het nieuw te bouwen Stadskantoor van Dordrecht.