Moreelse Solar Monuments – Studio Ossidiana

Voor het Young Innovators programma vroeg het College van Rijksadviseurs aan Studio Ossidiana, recente Prix de Rome winnaar, te onderzoeken hoe de verduurzaming van monumenten vorm kan krijgen. Op geheel eigen wijze ontwikkelde Studio Ossidiana een interessante invalshoek met het project ‘Solar Monuments’.

Studio Ossidiana
Beeld: ©Studio Ossidiana

Solar Monuments is een lopend onderzoek naar innovatieve energiestrategieën voor monumenten en historische gebouwen. Het focust zich rondom de bestaande monumenten op de locatie van Moreelse (Utrecht). Studio Ossidiana heeft onderzoek gedaan naar materiaal- en ontwerpmogelijkheden van fotovoltaïsche technologie, waarbij zonnepanelen opnieuw ontworpen zijn als iets dat een echte relatie aangaat met zijn (esthetische) omgeving in plaats van dat ze verborgen worden op daken of achter muren.

Door middel van ontwerp en uitvoering van een aantal prototypen is gekomen tot een voorstel voor een "zonnegordijn" en een "zonnetegel".  Deze nieuwe materialen zijn flexibel, opschaalbaar voor binnen en buiten en te ‘updaten’ bij doorontwikkeling van de technologie. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met Solar Urban en het PV Lab van de TU Delft (Andy van den Dobbelsteen, Olindo Isabella, Juan Lizcano, Simona Villa).