Demontabele toevoegingen

Een circulair en digitaal geproduceerd bouwsysteem van hout (CLT) zorgt ervoor dat er sneller en lichter gebouwd kan worden. In daarvoor geschikte wijken kan er een laag houten huizen boven op de bestaande stad geplaatst worden. De huizen zijn gemakkelijk aan te passen zodra de woonbehoefte verandert. Door het slimme bouwsysteem kunnen de bouwelementen waar de woning uit is opgebouwd, op andere plekken hergebruikt worden. 

Oplossingen met demontabele woonoplossingen

Het bureau New Urban Network werkte verschillende plannen uit voor demontabele wooneenheden. Hun plannen in houtbouw voor grachtenpanden, optoppingen en  splitswoningen 

Architect Marjolein van Eig onderzocht kansen om kleinere woningen toe te voegen aan bestaande wijken, die een verhuisketen opgang kunnen brengen. Hierbij werd gekeken naar alternatieve woonvormen die interessant kunnen zijn voor ouderen en kwetsbaren.

Hieronder in woord en beeld een toelichting op deze plannen