Geleidelijke ontwikkelstrategie

Flexwonen wordt vaak gezien als slechts een goedkope en snelle huisvestingoplossing voor complexe doelgroepen. Flexwonen is echter meer dan dat. Door flexibele woonvormen slim in te zetten en rekening te houden met de omgeving kan het worden ingezet om de woonkwaliteit van de hele buurt te verbeteren.

In veel flexwonen-projecten ligt de focus op het product en te weinig op het creëren van een integrale leefkwaliteit en fijne woonsfeer. De buitenruimte is vaak een sluitpost, waardoor kwaliteitsverbeteringen van het bestaande, worden misgelopen. Er worden flinke stappen gemaakt op het gebied van materiaalgebruik en manier van bouwen, maar de doorontwikkeling in circulariteit, modulariteit en inzetbaarheid (doelgroep, binnenstedelijk) lijken te stokken.

Door flexwonen ‘gebiedsgericht’ in te zetten als geleidelijke (i.p.v. tijdelijke) strategie kunnen de woningen een volwaardig onderdeel worden van het palet van woonomgevingen in de stad.

Oplossingen met een geleidelijke ontwikkelstrategie

Architecten Tom van Tuijn en Emille van der Vugt maakten een plan voor de Spoorzone van Zwolle en de kloostertuin in Nuenen.