Tijdelijke bewoning in permanente bouw

Flexibiliteit kan ook tot stand gebracht worden door tijdelijke bewoning (bijvoorbeeld door middel van tijdelijke huurcontracten). Tijdelijke bewoning betekent niet noodzakelijkerwijs een tijdelijk gebouw. Misschien vraagt juist een tijdelijk onderkomen om een kwalitatief en permanent gebouw

Van oudsher is het klooster een plek om tot rust te komen voor tijdelijke en permanente bewoners. Een tijdelijk toevluchtsoord voor diegenen die zich enige tijd willen afzonderen – maar ook voor mensen die om een of andere redenen tijdelijk onderdak zoeken. In kloosters worden kleine privèvertrekken verenigd met grotere collectieve verblijven: de refter, de kloostertuin, de kerk. De combinatie tussen eenvoudige appartementen met grote gemeenschappelijke ruimten kan ook in de huidige tijd – waarin een steeds groter deel van de bevolking alleen woont – een prachtige duurzame woonvorm zijn.

Permanente structuur voor tijdelijk bewoning

Het ontwerpteam van Jan Nauta, Tim Peeters en Violette Schönberger onderzocht welke woontypologieën zich het beste lenen voor tijdelijke bewoning. Ze kwamen tot de conclusie dat tijdelijke bewoning vraagt om een permanente en kwalitatieve gebouwstructuur. Bekijk hieronder hun voorstel voor de Spoedabdij, een plan dat in een vast kader onderdak kan bieden aan een wisselende gemeenschap.