Percentageregeling beeldende kunst

Het programma Kunstparade Binnenhofrenovatie is onderdeel van de percentageregeling beeldende kunst.

De percentageregeling beeldende kunst is opgericht in 1951. De overheid vond het destijds belangrijk dat er tijdens de wederopbouw aandacht was voor kunst. Alle Rijksgebouwen, zo meende men, moesten ter verfraaiing ruimte bieden aan de toepassing van nieuwe kunstwerken. De overheid werd zo de belangrijkste opdrachtgever voor kunst in opdracht. De percentageregeling wordt nog steeds toegepast bij alle Rijksgebouwen, zoals ministeries, rechtbanken en rijksmusea. Bij bouw, verbouw of renovatie van vastgoed wordt tussen de 0,5 tot 2% van het budget besteed aan kunst. Het percentage is gekoppeld aan de grootte van het budget. Hoe hoger het bouwbudget, hoe lager het percentage. De regeling geldt wanneer het budget hoger is dan € 1.000.000,-.  Zo groeit deze inmiddels grootste collectie van Nederland nog elk jaar.

Collectie

Vele bekende en minder bekende, nationale en internationale kunstenaars hebben in de afgelopen decennia een opdracht mogen ontvangen. De collectie omvat zowel schilderwerken, sculpturen, fotografie, film en video als performances en boeken. Bekende werken zijn een groot tegeltableau van Karel Appel in het belastingkantoor in Apeldoorn, de panelen in de Tweede Kamer van Rudi van de Windt, het schilderij van Heleen Verhoeven voor de Hoge Raad en de rode sculptuur en fontein ‘La source’ van Pascale Marthine Tayou bij het Gerechtsgebouw in Breda. Ook zijn er in het verleden opdrachten gegeven voor meer tijdelijke werken, zoals bij de opening na de renovatie van het Rijksmuseum. Job Koelewijn maakte de performance “Op handen gedragen” in samenwerking met scholieren.

Helen Verhoeven, ‘Hoge Raad’, 2015

Kunstcommissie

Voor elke opdracht wordt er een selectiecommissie samengesteld met vertegenwoordigers uit de gebruikersgroep van het betreffende Rijksgebouw. De Rijksbouwmeester is altijd de voorzitter en wordt ondersteund door vaste kunstadviseurs. Voor het programma Kunstparade Binnenhofrenovatie nemen afgevaardigden uit de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en de gemeente Den Haag zitting in de kunstcommissie.