Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw

Het is van groot belang de kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen te blijven agenderen en te borgen. Juist nu, met de wens tot versnelling en verduurzaming van de woningbouw. Het College van Rijksadviseurs startte in februari 2023 het project Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw, dat het College in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komend jaar gaat uitvoeren en zal leiden tot een kwaliteitskader.

Het doel is twee maatschappelijke belangen – meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit – te verenigen, want ze sluiten elkaar niet uit, mits de praktijk zorgvuldig is. Een nieuwe bouwcultuur is noodzakelijk wanneer wij toekomstbestendige en veerkrachtige buurten en dorpen willen creëren.

Startbijeenkomst

Donderdag 23 februari kwamen beleidsmakers, adviseurs en vertegenwoordigers uit de bouwwereld bijeen in het Johan de Witthuis in Den Haag. Tijdens deze startbijeenkomst werd een begin gemaakt met samen nadenken over het ontwikkelen van handvatten en richtlijnen die gericht zijn op partijen uit de praktijk: bestuurders, opdracht­gevers, bouwers, ontwerpers, overheden, maar ook beoordelaars van ruimtelijke kwaliteit. De partijen spraken over hoe de kennis en kunde die wordt ont­wikkeld optimaal, kwalitatief en kwantitatief, samen met ontwerpers en de overheid kan worden ingezet voor de woningbouwopgave. Streven is om na dit jaar een ruimtelijk kwaliteitskader voor fabrieksmatige woningbouw te hebben gecomponeerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Lees hier het verslag van de startbijeenkomst.