Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Het is van groot belang de kwaliteitsaspecten bij industrieel bouwen te blijven agenderen en te borgen. Juist nu, met de wens tot versnelling en verduurzaming van de woningbouw. Daarom startten het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het project Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Beeld: Mix Architectuur (2023) Silvolde, i.s.m. Studio Nico Wissing, Barli, Constru, Groenvast Arnhem B.V.
Wooncomplex Rivierduinen

Missie

Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Dat is het doel van het project Ruimtelijke Kwaliteit bij Industriële Woningbouw. Het initiatief is van groot belang als we toekomstbestendige en veerkrachtige buurten en dorpen willen creëren. 

Al decennia groeit het aandeel industrieel geproduceerde woningen in de gehele bouwproductie. De aanhoudende druk op de woningmarkt en de oplopende bouwkosten werken de groei in de hand. De industrialisering, digitalisering en robotisering van de bouw zal zich de komende jaren verder ontplooien. Deze verschuiving in de woningproductie vormt een kans, maar vraagt ook om extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.

Naast een bijdrage aan nieuwe woningen op korte termijn, kan industrieel ontwikkelen en bouwen een rol spelen in de vernieuwing van de bouwsector. Te denken valt aan het ontwikkelen van betaalbare en toekomstbestendige huisvesting, het transformeren van bestaande bouw, verduurzaming van de bouwketen en het aanjagen van experiment en innovatie in de architectuur.

Drieluik

Het project zal leiden tot een kwaliteitskader, bestaande uit drie boekjes. 

  1. Het Stedenbouwkundig kader, geschreven door Frits Palmboom. Ook gratis te downloaden via deze link.
  2. Het Architectonisch kader biedt alle partijen in het bouwproces ideeën, methoden en principes om gezamenlijk de architectonische kwaliteit van industriële woningbouw te vergroten en te verdiepen. Het hart van dit boekje is de set prestatie-eisen die als leidraad kan fungeren in het ontwikkel-, ontwerp- en bouwproces.
  3. In het derde boekje, het Governance kader, zal besproken worden wat er van, voor en door wie nodig is om industriële woningbouw met ruimtelijke kwaliteit te realiseren. 

Initiatief

Het project Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De volgende partijen zijn betrokken bij het project: Rijksoverheid, provincies, gemeenten, adviescommissies ruimtelijke kwaliteit, Bouwstromen in verschillende provincies, Aedes, Neprom, lenteakkoord, Netwerk Conceptueel Bouwen, Platform 3D Modulaire Woningbouw, ruimtelijk ontwerpers (landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten), universiteiten, onderzoeksinstellingen, Bouwcampus, etc.