Oplevering Young Innovators editie 2016

De Young Innovators van 2016 hebben hun werkzaamheden afgerond en drie mooie projecten opgeleverd. Net als de negen Young Innovators van de afgelopen jaren hebben ze ieder gewerkt aan een opgave geformuleerd door het College van Rijksadviseurs. Het College wil met het initiatief Young Innovators jonge vakgenoten betrekken bij maatschappelijk relevante opgaven om nieuwe inzichten en innovatieve input te krijgen in de thema’s van hun werkagenda. Dit jaar werkten Ivar van der Zwan, Iris Wijn en Tim Snippert respectievelijk aan een verdichtingstrategie voor naoorlogse woonwijken, aan een studie naar Ringwegen en hun beslag op de stad en aan een inventarisatie van de potentie van hernieuwbare energie in Nederland.

Optimaliseren openbare ruimte

Ivar van der Zwan komt in zijn verdichtingstrategie tot de conclusie dat er in Amsterdam West ruimte is voor 35.000 nieuwe woningen door gebruik te maken van de beschikbare open ruimte in de jaren’60 wijk. De optimalisatie van de openbare ruimte resulteert vervolgens in een kwaliteitsslag die de leefbaarheid in de wijk vergroot en ontmoeting en activiteit bevordert.

Verdichting langs parkstrook - De bevrijding van naoorlogse woonwijken door Ivar van der Zwan en Workshop
Verdichting langs parkstrook - De bevrijding van naoorlogse woonwijken door Ivar van der Zwan en Workshop

De ringweg als ruimtereservoir

Young Innovator Iris Wijn kreeg de opdracht te onderzoeken of toekomstige mobiliteitsontwikkelingen op de ringwegen leiden tot efficiënter en schoner weggebruik waardoor ruimtebeslag en barrièrewerking minder worden. Hebben we daarmee een nog te ontginnen ruimtereservoir in de stad?

Het ruimtereservoir: verschillende identiteiten
Het ruimtereservoir: verschillende identiteiten - Never Neverland door Iris Wijn

Oogsten van hernieuwbare energie

De inventarisatie Hidden Power van Tim Snippert laat een radicale en rationele aanpak zien om benodigde energie in Nederland te oogsten in hernieuwbare vorm. Daarmee krijgt het Nederlandse landschap nieuwe invulling en worden we energieonafhankelijk van de buurlanden.

Ontwikkelen van systemen op lokale schaal door gebruik van hoge energiepotenties
Ontwikkelen van systemen op lokale schaal door gebruik van hoge energiepotenties - Hidden Power Nederland door Tim Snippert

Maatschappelijke thema’s en ontwerp

Kenmerkend voor de drie Young Innovators is dat zij de opgave integraal en breed benaderen en werken vanuit hun ontwerpkracht met de ambitie om werkelijk tot nieuwe kwaliteit te komen. Ze laten in hun werk overtuigend zien dat het integreren van ruimtelijk denken met maatschappelijke thema’s als leefbaarheid, sociale verbondenheid en duurzaamheid innovatieve meerwaarde in een project oplevert. Zij tonen daarmee precies waar het initiatief Young Innovators voor staat, namelijk waardevolle en duurzame ruimtelijke vernieuwing.

De Young Innovators van 2016

Ivar van der Zwan en Workshop - De bevrijding van naoorlogse woonwijken

Iris Wijn – Never Neverland

Tim Snippert – Hidden Power