5 jaar Young Innovators: Energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe (editie 2017)

Architect Wieteke Nijkrake en landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen schetsten onder de naam ‘Energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe’ een toekomstvisie. Ze inspireerden het waterschap met een ontwerpend onderzoek.

Wieteke (38): ‘De uitnodiging om te pitchen voor het College van Rijksadviseurs was al erg leuk en we waren daarna natuurlijk blij dat we werden geselecteerd voor Young Innovators. Het was eerlijk gezegd even slikken toen we gekoppeld werden aan een opdracht over een waterschap en de energietransitie. Daar hadden we weinig kennis van. Maar we zagen al heel snel raakvlakken met andere opdrachten waarbij we ontwerpend onderzoek hadden gedaan. Je permitteert je bij die manier van werken om buiten kaders te denken en zo een toekomstvisie te schetsen. Je gebruikt beeldende kracht om discussies aan te zwengelen.’

Onderzoek

‘Om te kijken hoe het Waterschap Vallei en Veluwe zelf energie zou kunnen opwekken hebben we eerst veel gepraat met de medewerkers. We hebben vooral gekeken naar de ruimtelijke impact boven de grond. Alle technische kennis hebben we als een spons opgenomen. Zonne-energie en windenergie liggen voor de hand, maar we hebben juist ook gekeken naar andere manieren van energie opwekken, bijvoorbeeld door middel van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een stuwmeer. Ook hebben we gekeken naar mogelijke samenwerkingspartners voor het waterschap, zoals de industrie en boeren. Berno Strootman van het College van Rijksadviseurs heeft ons begeleid en onze ideeën en aanpak aangemoedigd.

‘Elke organisatie zou zichzelf een ontwerpend onderzoek cadeau moeten doen.’

Inspireren

Met onze studie ‘Energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe’ hebben we proberen te inspireren. Het waterschap wekt energie op voor zichzelf, maar het kan nog meer doen. De studie voor Young Innovators heeft ons ook een vervolgopdracht opgeleverd bij het waterschap. We hebben een ontwerp gemaakt voor zuiveringspark De Glind. Daarbij wordt op een natuurlijke manier water van huishoudens gezuiverd.’

‘Als Young Innovator hebben Jorrit en ik de kans gekregen om ontwerpend onderzoek te doen via een interessante opdracht. Het was spannend om te presenteren voor alle technische professionals van Vallei en Veluwe, maar leuk om hun reacties te horen. Ze zagen dat we hun kennis hadden verwerkt en hele andere oplossingen voorstelden dan zij zelf zouden bedenken. Een mooi compliment kregen we bij de slotbijeenkomst. Berno Strootman zei daar: ‘Elke organisatie zou zichzelf een ontwerpend onderzoek cadeau moeten doen.’

(Tekst: Margit Kranenburg)